• Video č.12 MOZAIKA tretia skupina - žltá


     • Video č.11 POINTILIZMUS druhá skupina - červená


     • Úloha na dva týždne od 6.4. do 17.4.2020

     •  

      Milí žiaci, keďže budú veľkonočné prázdniny, Vašu domácu tvorbu sme rozložili na dva týždne. Veríme, že bude pre Vás zaujímavá a inšpiratívna.

       

                                                               Komiks

      Pomenovanie pôvodne vzniklo z anglického „comic strip“ - doslova: komický pás. 

      Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.   

      Filmy o Batmanovi, Spidermanovi či X-menoch majú svoj základ tiež v komikse. Batman, Spiderman,... sú teda  komiksoví hrdinovia. Najznámejšou postavou kresleného seriálu pre deti je známy Ferdo Mravec od autora Ondřeja Sekoru. Vytvoril veľmi známu figúrku Ferda Mravca (prvýkrát sa objavila v Lidových novinách v roku 1932 ako postavička v kreslených seriáloch pre dospelých), známy je aj chrobák Truhlík.  Sekorove príbehy spájajú zábavnosť s poučnosťou a mravným ponaučením. Komiks je dobrodružný príbeh.

      Komiks tvoria najčastejšie obrázky a takzvané bubliny.

                                              

                                                          Roy Lichtenstein

      Roy Lichtenstein sa narodil v new Yorku 1923. Prešiel klasickým maliarskym vzdelaním. Začínal abstrakciou, ale tá ho čoskoro začala nudiť.. Vzal si teda obal zo žuvačky s komiksovým seriálom a namaľoval veľký obraz. Hľadal kontakt s ľuďmi v konkrétnom svete, čerpal inšpiráciu v komiksových časopisoch. Námety svojich obrazov vyberal z rôznych akčných sekvencii komiksových príbehov, ktoré vo zväčšenej forme imitoval na plátno. Po  Warholovi bol najvplivnejší umelec pop-artu, ktorý zasiahol hlboko do subkultúry európskeho a amerického, miestami dokonca východoazijského všedného dňa. Na obrazoch prevládajú jasné tóny žltej, červenej a modrej. Sieťotlač imituje zrnenie novinového rastra. Nechýba humor a irónia. Lichtenstein  prinášal do umenia stereotypy, ale výsledok bol monumentálny. Pracoval metódou podobnou Duchampovi, ktorý sa tiež snažil včleniť predmety každodennej potreby do umeleckého prostredia.

       

      Skupina Modrá: " komiksový hrdina "

      postup: znázorni svojho hrdinu ako Roy Lichtenstein, čiže vyber si jeden obraz z komiksu alebo filmu, prekresli na väčší formát a doplň text vystihujúci dnešnú dobu. 

      Skupina červená: Komiks   „moje vysnívané prázdniny“

      postup: nakresli komiks na danú tému, kombinovanou technikou: pastelky , vodové farby, fixky, ... minimálne šesť obrázkov doplnených textami. 

      Skupina žltá:  Komiks – obrázkový príbeh   „môj deň, môj čas“

      postup: nakresli obrázkový príbeh svojho dňa. Obrázky komponuj (ukladaj) do kruhu okolo hodín,  podľa činnosti, ktoré v daný čas vykonávaš.  Do stredu obrazovej plochy (papiera) nakresli hodiny aj s číslami ( rodičia ti isto trochu pomôžu) a okolo kresli čo v danom čase robíš.                       Ráno sa zobudíš, ......

       

      POZRITE VIDEO          

       

       

     • Video č.8 KOMIKS druhá skupina - červená


     • Úloha na týždeň od 30.3. až 3.4.2020

     •  

      Giuseppe Arcimboldo,

      skladal z maľovaných kvetín, zvierat, ovocia a predmetov komponovaných do podoby ľudskej hlavy. Niektoré obrazy sú portréty osobností z kráľovského dvora a iné sú alegorické personifikácie. Vytvoril aj cykly Štyri ročné obdobia.                       

      Prvým médiom, ktoré narušilo v modernom umení iluzívnosť maľby, bola koláž. Po nej nasledovali materiálová montáž, objekt vo forme – ready made, ... .  

       Asambláž je priestorové intermédium vychádzajúce z princípu kubistickej koláže a materiálovej montáže. 

       

      Téma: portrét (asambláž)

       

      Predmety komponuj do podoby portrétu. Znázorni svoju tvár, teda vytvor autoportrét pomocou predmetov, ktoré sú v zadaní vo videu. 

      Postup: Pokús sa  poskladať z týchto predmetov portrét ( autoportrét ). Použi prírodný materiál zo záhrady: kamene, konáre, listy, šišky, ...  alebo predmety, ktoré doma nájdeš a sú vhodne pre tvoju tvorbu: hračky, ceruzky, štipce, príbor, špagát, mušle, ovocie a zeleninu… .  Komponuj portrét  z predmetov rôznych farieb a tvarov. Autoportrét môžeš vytvoriť aj v nadživotnej veľkosti (nezabúdaj na proporcie tváre). Použité predmety vráť na svoje miesto. Dielo pomenuj, odfoť a môžeš tvoriť opakovane.

       

      Ak ťa tato téma zaujala, pokus sa z predmetov znázorniť aj iné tváre, postavy alebo zvieratá.      

        

     • Úloha pre obidve pondelkové skupiny, štvrok 1 a 3 piatok 1 a 2

     •  

      téma: veľkonočné vajíčko

       

      postup:  nakresli na papier tvar vajíčka a ľubovoľnou technikou ho vyzdob a vyfarbi. Nakresliť môžeš aj viac návrhov.

       

      Tvar vajíčka skúste znázorniť ako priestorové teleso, spomeňte si na zobrazovanie gule a valca, ich tieňovanie. Uvedomiť si treba aj polohu vajíčka voči divákovi, teda horizont a polohu elipsy.  

     • Úloha pre škôlkárov, prvákov a druhákov

     • skupina streda 1. 14:00-15:30   skupina streda 2. 16:00-18:15                               skupina štvrtok 2. 16:30-18:00

      téma: veľkonočné vajíčko

      postup: nakresli na papier tvar vajíčka a ľubovoľnou technikou ho vyzdob a vyfarbi. Nakresliť môžeš aj viac návrhov.

                                 Línia, tvar, plocha, farba, prekrývanie.

      Využiť môžeš kvetinový vzor, inšpiruj sa jarnou prírodou a veľkonočným obdobím.

      Svoje dielo odfoť a pošli         skola@szusatelier.sk

      Pozri video

     • Úloha pre obidve utorkové skupiny

     •  

      téma: veľkonočné vajíčko

       

      postup:  nakresli na papier tvar vajíčka a ľubovoľnou technikou ho vyzdob a vyfarbí. Nakresliť môžeš aj viac návrhov.

      Línia, tvar, plocha, farba.

      Rozšírená úloha: na výzdobu vajíčka použite prvky siluety figúry, s ktorou sme nedávno pracovali v ateliéri, alebo vytvorte novotvar pomocou línie. Komponujte s jedným alebo viacerými tvarmi a farbami.

      Pozri video