• David Hockney

     • David Hockney (1937) je britský maliar, kresliar, grafik, fotograf a dizajnér. Už ako 25-ročný dosiahol medzinárodný úspech a vydal sa na cestu najslávnejšieho umelca svojej generácie.

      Hockney je vari najznámejší maľbami z prostredia kalifornských bazénov, rozmernými dvojportrétmi svojich priateľov a fotografickými kolážami.

      Charakteristickým znakom jeho diela je narábanie s farbou a svetlom a jeho neustávajúci zápas s princípmi perspektívy.

      Experimentoval s mnohými médiami vrátane akrylových farieb v 60. rokoch, polaroidových filmov v 70. rokoch a digitálneho umenia v 90. rokoch minulého storočia.

      Už spomínané maľby z prostredia kalifornských bazénov radia Hocneyho k popartu.

      Je rovnako skvelým grafikom, scénickým výtvarníkom, ako aj rešpektovaným komentátorom umenia a spisovateľom.

      My sa zameriame na jeho tvorbu digitálneho umenia a pomocou počítačovej grafiky vytvoríme obraz stromov v krajine. Použite počítač, tablet, telefón čo vám je dostupnejšie alebo s čím sa vám bude lepšie pracovať.

      Pridávame vám linky na dokumentárne krátke filmy o tomto skvelom umelcovi a samozrejme naše video ako sa s touto témou popasovať.

     • KAM LETÍ BALÓN?

     • Paul Klee 1922, Červený balón

       

      Paul Klee bol svetový umelec, ktorý učil na umeleckej škole Bauhaus. V jeho dielach je cítiť snahu priblížiť sa výtvarnému prejavu detí. Čo keby sme sa teraz aj my pokúsili tvoriť ako Paul?
      Za inšpiráciu si zoberieme jeho obraz Červený balón a skúsime ho interpretovať, čiže pretvoriť po svojom. Použijeme červený balón a vytvoríme mu novú krajinu, mesto, ...
      Ukážem vám zaujímavú techniku, ktorú by sme mohli použiť na náš obraz.
      Budeme potrebovať mastný pastel a vodové farby. Rozmer obrazu si rozhodnite podľa toho aký máte doma papier. Ja použijem formát A3.
      Bielym (aj iným) mastným pastelom vytvoríme línie (čiary), ktorými znázorníme obraz a vodovými farbami vyfarbíme (ukážem vo videu). Nakreslíme si krajinu mastným pastelom, (hory, domy,..) a zakomponujeme do nej červený balón ako Paul Klee.

       

       

      Ak Vám nejde prehrať video, kliknite na náš YouTube kanál.

     • Šrafovanie - Perokresba

     • Dnes si zopakujme šrafovanie a vytvoríme perokresbu.

      Základom sú priame línie rôznej dĺžky, hrúbky a hustoty, ktoré sa rôzne podľa potreby krížia a kladú cez seba. Vďaka tomu docielime kontrastné prechody bielych a tmavých plôch, ako aj zachytenie nerovnomerného povrchu kresleného predmetu(štruktúry) a jeho hĺbky.

      Technika je pomerne detailná, založená na určitej presnosti a opakovaní šrafúry. Šrafovanie sme už riešili pri kresbe zátišia ako spôsob zatmavovania plochy, alebo sme kreslili vzorkovník šrafúr.

      (Pre túto techniku sú vhodné menšie formáty.)

      V minulosti sa používali na perokresbu špicaté vtáčie perá alebo zaostrené drevené paličky. Neskôr atramentové perá s oceľovým hrotom a štetce. Na vyfarbenie plochy sa používa atrament alebo tuš. Pred vznikom fotografie bolo kreslenie perom hlavným spôsobom ako zaznamenať obraz. Dnes sa používa ako umelecká technika. Dnešná doba ponúka túto techniku aj v elektronickej podobe(napr. pomocou tabletu). V časoch minulých bolo kreslenie považované za povinné vzdelanie, ktoré bolo vyučované na školách. Kreslili sa portréty a krajiny, vďaka čomu zostali zachytené mestá a budovy v minulej podobe. Neskôr kresbu nahradila fotografia a kreslenie sa začalo považovať za niečo výnimočné.

      Preto Vám dávam do pozornosti túto techniku, ktorú je možné rozvíjať v domácom prostredí obyčajným guľôčkovým perom na menšie formáty zachytávať pohľady na zátišia, krajinu, portréty, figúry a štúdie rôznych predmetov.

      Obsah Vašich kresieb si prispôsobte Vaším záujmom (ako keby neexistoval fotoaparát) kreslite rôzne pohľady alebo tvorte svoje kompozície. Použite guľôčkové perá rôznych farieb, fixky, alebo redisové pierka, tuš, atrament. Nezabúdajte na perspektívu, proporcie, správne zachytenie svetla a tieňa.

      Tato technika sa tiež s obľubou využíva pri ilustrácii.