• Fotografia

     • Fotografia bola objavená v roku 1839.

      Vznik fotografie súvisí s technickým pokrokom a je pokračovaním duchovného vývinu človeka v období vrcholného romantizmu a priemyselnej revolúcie.

      Termín fotografia je odvodený z gréckeho slova „písanie svetlom“.

      Jener Daguerre bol v roku 1839 oslavovaný ako vynálezca fotografie. Technicky zložitým spôsobom sa daguerotypiou dali zhotoviť pomerne dokonalé snímky, ktoré sa však nedali rozmnožovať. Na probléme objavenia zobrazovacej metódy pracovalo po roku 1800 nezávisle na sebe niekoľko vynálezcov.            Problémom fotografie sa od roku 1812 zaoberali aj bratia Niepceoví. J.N.Niepceovi sa v roku 1826 podaril prvý snímok, ktorý si zaslúži názov fotografia.

      Vznik fotografie ovplyvnil významne aj výtvarné umenie. Umelci, ktorí sa dovtedy usilovali zachytiť realitu na plátno, zostali prekvapení, čo všetko fotografia dokáže. Ručne maľovanú krajinu alebo portrét pre šľachticov nahradila fotografia. Odvtedy sa zmenilo nielen výtvarné umenie ale aj každodenný život. Začali sa tvoriť fotografie zachytávajúce realitu okolo nás a výtvarné umenie sa vybralo do hľadania nových možností. Samozrejme aj s využitím tohto nového média fotografie.

      Fotografiu môžeme rozčleniť na informatívnu a emocionálnu.

      Informatívnou fotografiou nazývame dokumentárne, reportážne, vedecké, reprodukčné, propagačné snímky. Ich úloha je rozširovať poznávanie človeka.

      Emotívna fotografia tiež zobrazuje správy zo skutočnosti, ale tie podáva tak, že pôsobia na cítenie vnímateľa, obohacujú ho svojou estetickou štylizáciou. Emocionálny efekt vyvolávajú línie, tvary, tóny, svetlo, farby, kompozícia, expozícia, obsahová hodnota, umelecké stvárnenie.

      Emotívna (umelecká) fotografia je skutočne umelecký žáner. Fotograf používa rôzne výrazové prostriedky, často i také, ktoré sú v iných žánroch neprípustné (znížený kontrast, neostrosť, ...). Emotívna fotografia je produktom štylizácie autora. Analyzovaná skutočnosť je rozložená na jednotlivé prvky a tie sú poskladané do novej - štylizovanej podoby.

       

      Zahrajme sa aj my na umeleckých fotografov.

      Fotografiu vytvoríme pomocou klasického fotoaparátu alebo použijeme mobil. Zvolili sme dve  témy.

      Pre mladších výtvarníkov je téma zviera.

      Odfoťte akékoľvek zvieratko. Napríklad vašu mačičku , pavúka na stene, vtáčika alebo iné v jeho prirodzenom prostredí alebo pri nejakej činnosti, ktorá je pre fotografované zvieratko typická.

      Ja som odfotil môjho kocúra, ku ktorému prišla nečakaná návšteva.

      Pre starších je úlohou odfotiť portrét alebo autoportrét,

      ktorý zachytáva fotografovanú osobu nie len tak ako vyzerá, ale pokuste sa odhalit jej vnútro, to znamená, že ju alebo seba odfotíte pri aktivite alebo v polohe, ktorá vystihuje jej osobnosť. Nie len vonkajšu podobu ale aj jej vnútro.

      Na túto tému som odfotil seba pri činnosti, ktorú mam rád.

      Prikladáme aj link na sériu dokumentárnych filmov o vzniku a histórii fotografie, ktoré odporúčame pozriet.

      Hledejte: geniove fotografie | Ulož.to (ulozto.cz)

       

      Svoje dielo nám nezadudnite poslať. Tešíme sa na ne.

      Pozrite si viedeo.

       

     • Kresba ceruzkou

     • Všetko to začalo pred viac ako 20 000 rokmi, kedy paleolitický človek nakreslil svojho prvého koňa, bizóna alebo gazelu na stenu jaskyne, v ktorej žil. Neskôr veľkí umelci akými boli Leonardo, Michelangelo, Raffael, Tizian, ... používali kresbu ako prípravné médium pre svoje maľby, sochy, ... . Kresba tvorí základ výtvarného umenia, sochárstva, architektúry, dekorácie aj komerčných druhov umenia.

      Najbežnejšia kresliaca pomôcka je grafitová ceruzka. Jej história siaha až do lomov na severe Anglicka, kde sa v roku 1560 ťažil grafit. Neskôr vznikla ceruzka rôznej tvrdosti.

      Pre výtvarníka sú zaujímavé mäkké ceruzky s označením HB, B, 2B, 3B, ... 9B. Tie tvrdšie sú ideálne pre technické kreslenie.

      Dnes budeme aj my kresliť ceruzkou. Línia a bod je základný výrazový a vyjadrovací prostriedok. Skôr ako prejdeme k samotnej téme kresby, vyskúšajme si ceruzky rôznej tvrdosti. Ak máte doma ceruzky rôznej tvrdosti vyskúšajte ich, akú tmavú stopu teda líniu zanechávajú na povrchu papiera. Zistíme že ceruzka s vyšším číslom B zanecháva tmavšiu líniu. Ak budeme chcieť niečo viac zatmaviť použijeme teda ceruzku B z vyšším číslom.

      Téma: kresba topánky

      Budeme potrebovať: ceruzku, papier, topánku ako model, ktorý sa pokúsime nakresliť, poprípade nás bude inšpirovať k vlastnému návrhu topánky.

      Postup: pozorovať topánku a nakresliť návrh na topánku, ktorú podľa tohto návrhu vymodelujete neskôr v škole z hliny.

      Vo videu si pozrite ako som tvoril ja. Svoje dielo odfoťte a pošlite.

      Teším sa na vaše diela.

     • Papierový reliéf

     • Ahojte, minule sme spolu tvorili fašiangovú masku a kreslili fašiangový sprievod. Fašiangy končia popolcovou alebo škaredou stredou, ktorá tento rok bude 17. februára.  

      Dnes budeme v téme fašiangy pokračovať. V Ateliéri by sme tvorili z hliny. Ale doma použijeme papier, teda vytvoríme papierový reliéf – masku.

      Reliéf je  plastické dielo, ktorého priestorové prvky vystupujú zo základnej plochy do priestoru. Môžu vytvárať napríklad priestorovú ilúziu alebo znázorňovať iba dekoratívne ornamenty.

      Podľa výšky vystupujúceho námetu poznáme:

      nízky reliéf -  (basreliéf) - je reliéf, pri ktorom námet vystupuje iba málo nad základnú plochu s nízkym kontrastom. Extrémnym príkladom nízkeho reliéfu sú napríklad mince, kde sa námet mierne prepadá dovnútra zaoblenej základne.

      vysoký reliéf – (hautreliéf) -je reliéf, pri ktorom námet viac ignoruje základňu, odpútava sa od nej a začína sa približovať svojou plasticitou soche. Vysoký reliéf je limitovaný najmä možnosťami materiálu, z ktorého je vytvorený.

      vhĺbený reliéf – (reliéf en creux) - je reliéf, pri ktorom námet vstupuje dovnútra plochy (zväčša kameňa). Tento typ reliéfu je typický napríklad pre staroegyptské sochárstvo.

      Na náš papierový reliéf budeme potrebovať: papier, ceruzku, nožnice, lepidlo.

      Postup: na plochu papiera si môžeme ceruzkou načrtnúť časti tváre. Z papiera si vystrihneme prvky, ktoré budeme lepiť na podkladový papier.

      Vo videu si pozrite ako som tvoril ja.

      Svoje dielo odfoťte a pošlite. Teším sa na vaše diela.