• Súkromná základná umelecká škola ATELIÉR  Veľké Bielice pracuje so žiakmi malými či veľkými, už od roku 2008 v priestoroch ateliéru výtvarníka a pedagóga Štefana Janca, ktorý je v súčasnosti aj jej riaditeľ.   


   V predchádzajúcich rokoch školu navštevovali  žiaci od škôlkarov až po stredoškolákov. Pripravujeme žiakov na talentové skúšky pre stredné a vysoké školy umeleckého smeru.  
   Vo výtvarnom odbore  sa postupne zoznámia žiaci so všetkými výtvarnými technikami so zameraním na keramiku.

   Divadelný odbor je zameraný na prácu v súbore, tvorbu predstavení a herectvo.


   Intenzívne sa venujeme práci s deťmi predškolského veku, ktorým kresba, maľba a modelovanie pomáha rozvíjať jemnú motoriku a pri nástupe do školy ľahšie zvládajú písanie. 

   Zriaďovateľom školy je:

    Umelecké druženie ATELIÉR o.z.

   Agátová 396/5, 958 04 Partizánske, ičo: 42147336