• Farba – ZAHRAJTE SA S FARBAMI

     • Farba je výrazový a vyjadrovací prostriedok. Farba v sebe obsahuje  farebný ton, sýtosť a svetlosť. 

      Farba ako taká je pre nás veľmi dôležitá. Farbou môžeme vyjadrovať svoje pocity, môžeme ňou zvýrazniť to, čo sa nám zdá dôležité, môžeme ňou skrášliť veci a mnoho iného. Bez farby by bolo všetko fádne, jednoliate, pochmúrne a nemalo by nás čo tešiť.

      Farba je naozaj veľmi krásna a uvedomím si to, vždy keď vidím na oblohe dúhu.

      Žltá, červená, modrá sú farby primárne teda základné.

      Zelená, fialová, oranžová sú farby sekundárne teda zložené a vzniknú zmiešaním základných farieb.

      Komplementárne farby sú farby stojace oproti sebe, farby ktoré sa navzájom zdôrazňujú. Čiže, keď položíme vedľa seba zelenú a červenú, zelená sa nám vidí svietivejšia a červená červenšia. Fialová (sekundárna) je komplementárnou (doplnkovou) farbou žltej a vzniká zmiešaním dvoch základných farieb: modrej a červenej. 

      Chromatické farby znamená farebné farby a achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej.

      Farby môžeme rozdeliť aj podľa ich pôsobenia na teplé = červená, žltá, oranžová a studené = zelená, fialová, modrá.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: farba

      úloha: zahrajte sa s farbami,

      použite základné farby (žltá, červená, modrá) a čiernu a bielu.   Miešaním týchto farieb vytvorte abstraktný obraz.

      Abstraktné umenie, jedna z najdôležitejších tendencii moderného umenia 20. storočia pracujúca s abstraktnou (nekonkrétnou, nepredmetnou, nefigurálnou) formou. 

      Abstrakcia je spojená buď s racionálnym (premysleným) tvorivým procesom, ktorým tvorca analyzuje a syntetizuje určité myšlienkové javy a výsledkom je logicky premyslená kompozícia =  geometrická abstrakcia, neoplasticizmus, neokonštruktivizmus.

      Alebo s iracionálnym (nepremysleným, intuitívnym) procesom, pri ktorom je autor zbavený akejkoľvek rozumovej kontroly, výsledkom je obrazový chaos a formálna beztvárnosť. Iracionálny proces je spojený s expresívnym gestom, náhodou, improvizáciou, automatizmom = abstraktný expresionizmus, informel, drip-painting.

       

       

      druhá skupina oranžová

      spojením žltej a červenej skupiny vznikla nová skupina oranžová od škôlkárov až po štvrtákov

      téma: farba

      úloha: zahrajte sa s farbami,

      použite základné farby (žltá, červená, modrá) a čiernu a bielu.Miešaním týchto farieb vytvorte nekonkrétny - abstraktný farebný obraz.

       

      A NEZABUDNITE NA VIDEÁ

     • Video č. 23 ZAHRAJTE SA S FARBAMI

     • Skupina žltá + červená = oranžová

     • Zľava od papiernictva Daffer

     • V spolupráci s Papiernictvom Daffer na nám. SNP v Partizánskom sme dohodli zľavu 10 % na výtvarne potreby pre našich žiakov. Stačí ak pri pokladni poviete, že ste žiakom SZUŠ ATELIÉR Veľké Bielice.

     • Téma na dva týždne od 18. do 29. mája 2020

     • SOCHA - OBJEKT

      Keramika a modelovanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho ateliéru. V tomto období by sme v ateliéri tvorili veľkú spoločnú sochu z keramickej hliny. Hlinu nahradíme materiálom, ktorý doma nájdete a vytvoríme sochu ako objekt. 

      Súčasné sochárstvo sa odohráva na širokom poli pôsobnosti – mestskom či vidieckom, dočasnom či stálom, verejnom či súkromnom, v mierke monumentálnej alebo komornej. V praxi zahŕňa nespočetné individuality a jeho obsahová náplň je taká rôznorodá ako záujmy samých umelcov.

       

      Objekt je nové umelecké médium 20. storočia, ktoré ma viacero podôb.

       

      Objekt môže byť: 

      1. Privlastnením si prírodných, umelých alebo industriálnych produktov ready-made.  

       

       

      2. Vytvorený spájaním alebo hromadením rôznorodého odpadového materiálu objekt trouvé, asambláž, akumulácia, obraz pasca, ...

       

       

      3. najprv umelcom konceptuálne navrhnutý a následne s použitím nových materiálov  a technológii industriálne vyrobený konštruktivizmus, neokonštruktivizmus

      Objekt nezobrazuje realitu ako klasické média sochy (plastiky a skulptúry). Tak ako kubistická koláž sa vymedzila  proti klasickému maliarskemu formátu obrazu. Ready-mady Marcela Duchampa vpustil do sféry umenia kategóriu objektu – trojdimenzionálneho média, ktoré je postavené na iných princípoch, akým disponovalo vtedajšie tradičné sochárstvo.

      My budeme tvoriť objekt trouvé = nájdený predmet je umelecké médium vytvorené zo súboru rôznych nájdených predmetov.

      Kreativita vo výbere materiálu a techniky, so sebou prináša fenomén zahmlievania hraníc medzi jednotlivými umeleckými disciplínami. Používanie nájdeného objektu, „sochárske“ skladanie inštalácií a vplyv konceptuálneho uvažovania o tvorbe znamená, že povaha umeleckej produkcie sochárov je teda intermediálna, teda prepája viac ako dve média rôznych umeleckých druhov, foriem a žánrov, rôzne materiály a techniky do jedného umeleckého celku.

      Použijeme odpadový materiál ako napríklad obaly z rôznych veci – krabičky od čaju, papierové rolky od toaletného papiera, plastové fľaše, vrchnáky, obaly z kinder vajíčka, farby, lepidlo, ... . Predmety môžeme nafarbiť pred alebo až po pospájaní.

       

      Prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: abstraktný objekt

      úloha: spájaním, lepením z nájdených predmetov vytvorte farebný abstraktný objekt

       

      Druhá skupina červená 

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      téma: totem

      úloha: spájaním, lepením z nájdených predmetov vytvorte objekt v podobe totemu. Inšpirujeme sa indiánskou kultúrou a ich totemom. Totem je symbolom jednoty a totožnosti kmeňovej skupiny.

       

      Tretia skupina žltá

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: veselá príšerka

      úloha: vytvorte z nájdených predmetov sochu veselej príšerky ľubovoľnej veľkosti. Alebo ju vytvorte z lega.

       

      NEZABUDNITE NA VIDEO

      dozviete sa v nich všetko dôležité na túto tému.

     • Téma na týždeň od 11.5 do 15.5.2020

     • Zátišie 

      Zátišie zobrazuje zoskupenie predmetov.

      Zátišie sa objavuje už na nástenných maľbách v Pompejách a Herkulaneu, neskôr sa tiež objavovalo na mozaikách v starovekom Ríme. Ale až Caravaggio bol prvým maliarom, ktorému poslúžilo usporiadanie predmetov ako samostatný žáner. To viedlo k revolúcii v histórii umenia.

      V 16. storočí  maľovali zátišia napríklad Jan Brueghel starší, Giuseppe Arcimboldo a svoj vrchol zažilo v 17. storočí, v období barokového maliarstva, kedy sa stalo veľmi obľúbeným nielen v holandskom maliarstve, ale takmer v celej Európe. V 17. storočí zátišie prekypovalo kvetinami, ovocím, džbánikmi a košíkmi. Na začiatku sedemnásteho storočia doplňoval zátišie ešte malý hmyz a drobné živočíšstvo, ako napríklad chrobáky, motýle, slimáky a maličké jašteričky. Zobrazením týchto prvkov sa autor snažil poukázať na svoje dokonalé zvládnutie techniky a oklamať zrak.

      V 19. a 20. storočí sa maľba zátiší rozšírila do takmer všetkých maliarskych oblastí, no najznámejšie sú maľby zátiší od Paula Cézanna, a neskôr takých maliarov ako boli Delacroix, Coubert, Manet, Monet, Renoir, van Gogh, Picasso, Matisse, Braque, Dalí a ďalší. Mattise sa púšťa do experimentov, potlačil perspektívu a kladie vedľa seba farebné a dekoračné plochy. Hoci chýba perspektíva, sú pohyb a hĺbka dosiahnuté kontrastom farieb.  V modernom umení bolo zátišie skúšobným poľom pre nové výtvarné tendencie. Impresionizmus sa zaujímal o hru svetla na povrchu tvarov, symbolisti o dekoračnú účinnosť plochy, kubisti o analýzu tvaru a simultánne znázornenie viac pohľadov. 

      Až do súčasnosti je zátišie charakteristické veľkou rozmanitosťou štýlov a experimentmi.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a  maľujte podľa neho.  Pokúste sa odpozorovať reálnu kompozíciu zátišia,  namaľujte ho štylizovane alebo realisticky, teda podľa vášho rozhodnutia. Môžete sa inšpirovať rôznym obdobím alebo štýlom. Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali. 

      Odporúčam maľovať temperovými farbami, ale ak nemáte doma tempery použite aj vodové farby alebo iné.

       

      druhá skupina červená  

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: odpozorujte reálnu kompozíciu zátišia,  pokúste sa ho namaľovať ako impresionista Eduard Manet, alebo ako Vincent van Gogh namaľoval svoje slávne slnečnice. Zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a  maľujte podľa neho.  Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali.

      Odporúčam maľovať temperovými farbami, ale ak nemáte doma tempery použite aj vodové farby alebo iné.

       

      tretia skupina žltá   

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: namaľujte zátišie s kvetmi. Skúste postaviť zátišie s kvetmi, poproste rodičov aby vám pomohli. Zoberte vázu alebo veľký pohár a vložte kvety. Zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a pokúste sa maľovať podľa neho.

       

      Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali. 

       

      NEZABUDNITE !!!

      POZRITE SI VIDEÁ

       

     • Video č. 18 tretia skupina - žltá Zátišie


     • Video č. 17 druhá skupina - červená Zátišie


     • Video č. 16 prvá skupina - modrá ZÁTIŠIE


     • Téma na dva týždne od 27.4. do 8.5.2020

     • Pretože táto téma je náročnejšia a čakajú nás dva sviatky 1. a 8. máj, zadávame ju na dva týždne, aby ste mali viac času na jej spracovanie. 

      Surrealizmus, fantázia, snívanie.

      Umelci sa inšpirujú prírodou, realitou, ktorá nás obklopuje. Svet je zložený z rôznych reálnych predmetov, farieb, tvarov, vôni, zvukov...  Surrealistický umelec sa snažil čerpať z bezhraničného prameňa fantázie a snovej predstavivosti. Obraz komponoval zo zdanlivo nesúvisiacich predmetov, ktoré deformoval do nereálneho tvaru.

      Aj naším východiskom bude fantázia, snívanie a deformácia predmetov.

       

      Surrealizmus 

      Surrealizmus je avantgardný umelecký smer z prvej pol. 20. storočia, ktorý sa usiluje oslobodiť myseľ, zdôrazňuje podvedomie. Jeho predstavitelia vytvárali prostredie pomocou náhody a psychického automatizmu rozličné snové, magické, absurdné, bizarné obrazy nadreality. Kombinovali snové a absurdné obrazy s rôznymi reálnymi predmetmi (Max Ernst, Salvador Dalí, Rene Margitte, Juan Miro, ...)   

      Termín surrealizmus prvýkrát použil otec francúzskej básnickej avantgardy Guillaume Apollinare, ktorý nazval svoju poetickú drámu Ňadrá Tirésiove surrealistickou drámou. Začiatky surrealizmu nadväzovali na dadaizmus, z ktorého prišlo mnoho umelcov, surrealizmus má však výrazne širší rozsah. Nie je len umelecký smer, ale univerzálnym svetonázorom, ktorého korene môžeme nájsť už v umeleckých dielach  Hieronyma Boscha, Giuseppe Arcimbolda a iných. Išlo o umelcov, ktorí využívali fantáziu.

      Salvador Dalí  sa narodil v roku 1904 vo Figueres v Španielsku. Stal sa jedným z najznámejších surrealistov. Dalího umenie nemožno oddeliť od jeho života. Skvele ovládal maliarske techniky a mal nevyčerpateľnú fantáziu. Poznačila ho tvorba Picassa, de Chirika, Maxa Ernsta, Miroa, Magritta, ale zároveň uplatňovanie akademickej techniky. Predmety každodennosti na obrazoch dostavajú neobvyklú formu, ako napríklad roztečené hodiny na obraze "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) Roztápajúci sa ciferník. Zmäknuté, vláčne či roztápajúce sa hodiny už nevyzerajú ako dobre známy racionálny predmet. Ručičky zvýrazňujú zalomenie číselníka.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: surrealistická izba

      úloha: nakreslite svoju izbu surrealistickým spôsobom. Niektoré predmety zdeformujte podľa vzoru roztečených hodín z obrazu "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) od Salvadora Dalího. 

       

      druhá skupina červená

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2

      téma: fantastický predmet

      úloha: nakreslite ľubovoľný predmet podľa vzoru roztečených hodín z obrazu "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) od Salvadora Dalího. 

       

      tretia skupina žltá

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: zvláštny sen

      úloha: nakreslite Váš najčudnejší sen, ktorý sa Vám sníval.

       

      NEZABUDNITE SI POZRIEŤ VIDEÁ,

      TAM JE TÉMA VYSVETLENÁ PODROBNEJŠIE

       

     • Video č.15 tretia skupina - žltá Zvláštny sen


     • Video č.14 druhá skupina - červená Fantastický predmet


     • Video č. 13 prvá skupina - modrá SURREALIZMUS

     • Téma na týždeň od 20. do 24. apríla 2020

     •                            Mozaika, bod, pixel

      Mozaika je plošná výzdobaornamentálna alebo figurálna, zostavená z drobných kociek, hranolčekov kamenných, neskôr sklenených alebo keramických, vkladaných do mäkkej malty.  

      Mozaika v cisárskom paláci (Konštantínopol, 5. stor.)

       

      Škvrna: byzantskí mozaikári sa vysporiadali s technikou drobných farebných bodov v podstate už tak, ako o mnoho neskôr impresionisti. Vyložili plochy kamienkami intenzívnych farieb, medzi ktorými došlo k vibrácii, podobnej svetielkovaniu impresionistických škvŕn.

      Bod: je základný vyjadrovací prostriedok, vo výtvarnej práci je bod najmenšou čiastočkou diela. Z bodov sa skladajú línie a plochy. Bod je najjednoduchší prvok (niektoré techniky z neho priamo vychádzajú, napr. francúzsky pointilizmus)

      Pixel: mriežka, sieť : formálna umelecká metóda členenia nejakej plochy alebo priestoru buď sieťou na seba kolmých horizontálnych, vertikálnych, resp. priečne diagonálnych línií, alebo rastrom väčších či menších bodov.

       

      Pointilizmus (neoimpresionizmus) vznikol koncom 19. storočia vo Francúzsku. Tento umelecký smer vychádzal z impresionizmu, niekedy je nazývaný neoimpresionizmom. Názov vznikol od francúzskeho slova point - bodka. Pointilizmus je maliarska metóda zameraná na pôsobenie farieb a procesu videnia a je založená na optických zákonitostiach. Opiera sa o výsledky analytického skúmania svetla, fyziológie videnia a objavov z psychológie. Objavy v oblasti optiky mali vplyv na generáciu mladých maliarov. Umelci sa snažili zachytiť atmosféru pomocou malých, vzdialených bodov základných farieb a vytvoriť dojem veľa rôznych farieb. Sietnica oka prijíma vnímaný obraz formou miniatúrnych rastrových bodov a tie sa skladajú v celok. Z blízka pôsobia obrazy detailnou zložitosťou, ale z diaľky harmonicky a jemnou farebnosťou. Na zachytenie prírody a jasu maliari používali čisté farby, biela bola nahradená šedou a čierna tmavo modrou alebo tmavo zelenou.

      Nový princíp užívania farieb bol  prepracovaný Georgom Seuratom a Paulom Signacom, ktorí pomocou malých bodiek vytvárali ilúziu väčšieho obrazu. Ostatní umelci, vrátane Camille Pissarra a Roy Lichtensteina, ich nasledovali.

       Georges Seurat - A Sunday on La Grande Jatte1884

       

      prvá skupina modrá                                                                                                            žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      úloha: PIXEL – bod – štvorček z farebného papiera 3x3cm

      postup: narezať farebné papiere na 3x3cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak, aby ste zaplnili celu plochu bez medzier. Ako tému sme zvolili oko. Môžete si pomôcť počítačom, nájdite si obrázok oka a zväčšite ho. Potom podľa neho prekreslite na pier a lepte. Nemusíte dodržať reálnu farebnosť predlohy.

       

      druhá skupina červená                                                                                                        žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      úloha:   POINTILIZMUS – jarná krajina

      postup: narezať farebné papiere na 2x2cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak aby ste zaplnili celu plochu bez medzier. Ako tému sme zvolili jarnú krajinu podľa vzoru francúzskych pointilistov. Pokúste sa použiť iba základne farby a miešajte ich tým, že ich ukladáte vedľa seba v rôznej hustote. Takto vytvoríte obraz krajiny z bodov. Je potrebne sa na obraz pozrieť z diaľky aby nastal efekt zmiešania farieb priamo vo vašom oku.

       

      tretia skupina žltá                                                                                                                   naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      úloha:     MOZAIKA - zvieratko

      postup: narezať farebné papiere na 3x3cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak, aby ste zaplnili celu plochu. Necháte malé medzierky medzi štvorčekmi, aby výsledný obrázok pôsobil ako naozajstná mozaika. Ako tému sme zvolili zvieratko podľa vášho vlastného výberu.

       

      Usmernenie pre všetkých:

      ak nemáte farbený papier môžete zvoliť druhý postup a to, že si na papier narysujete štvorcovú sieť a budete ju vyfarbovať, ako keby ste lepili farebne štvorčeky. Môžete použiť akékoľvek farbičky, pastelky, vodovky, fixky,.....

       

      A NEZABUDNITE POZRIEŤ VIDEO