• GALANDOVCI - Rudolf Krivoš

     • Označenie legenda slovenskej moderny si vyslúžila umelecká skupina nazývaná Galandovci.

      Do umeleckej skupiny patria: Andrej Barčík, Anton Čutek, Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Milan Laluha, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, Ivan Štubňa a Pavol Tóth.

      Vychádzali z dôverne známych domácich tradícií a orientovali sa na európske moderné umenie. Nemali pevný program, išlo im predovšetkým o to tvoriť slobodne.

      Niekoľko mladých talentovaných absolventov Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave sa v druhej polovici 50-tých rokov rozhodlo spojiť svoje maliarske a sochárske umenie do spoločného úsilia.

      Na prvej výstave Mikuláša Galandu v Žiline publikovali spoločné prehlásenie: „Skupina nevznikla len organizačným opatrením. Vznikla z vnútornej potreby navzájom si blízkych výtvarníkov, ktorí v procese hľadania vlastného výtvarného výrazu sa stretli v estetických názoroch na jednej základni.“

      Uvedomele a cieľavedome chceli vo svojej práci nadväzovať na dielo Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Miloša Bazovského a Cypriána Majerníka, ktoré predstavujú najlepšie prúdy moderného a pritom hlboko ľudského výtvarného umenia.

      Ich prvá spoločná výstava sa uskutočnila v roku 1957 v Žiline a posledná v roku 1968 v Berlíne. Po tomto roku už Galandovci spoločne vystavovať nemohli, všetkých vylúčili zo Zväzu výtvarných umelcov. Ich diela boli označené za úpadkové, urážajúce robotnícku a roľnícku triedu. Na jar 2010 sa uskutočnila výstava diel deviatich členov skupiny, ktorá výrazne ovplyvnila vývoj slovenského výtvarného umenia. Diela deviatky umelcov sa stretli po neskutočne dlhých - vyše 42. rokoch.

      Rudolf Krivoš

      V rokoch 1951-56 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení figurálnej maľby u profesora Jána Mudrocha. Za študijné výsledky a diplomovú prácu Vo vinárni (1956, olej) získal Cenu školy. V tom istom roku bol prijatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V rokoch 1956-57 absolvoval tzv. čestný rok na VŠVU. Bol spoluzakladateľom skupiny Galandovcov (1957) a zúčastnil sa na všetkých jej výstavách.

      Krivošova tvorba predstavuje ďalšiu osobitú modifikáciu skupinového programu „Galandovcov“. 

      Tvorba Rudolfa Krivoša smerovala predovšetkým k hľadaniu a nachádzaniu identity človeka. Figúra v jeho dielach sa  jasne vyčleňuje z pozadia. Zdanlivá nezrovnalosť proporcií je výrazom skutočných vnútorných konfliktov.

      V duchu galandovcov sa programovo snažil o autentickosť kultúrnych prameňov v najširšom zmysle slova v nových životných situáciách, ako aj o ich emotívne prežívanie. Jeho farebnosť poukazuje na blízkosť prírody, či už ide o monochrómne zemité farby, alebo červené a tmavočerveno-hnedé.

      Keď sme v roku 2017 navštívili GMB bol Rurolf Krivoš posledný žijúci Galandovec.

       

      Úloha: inšpirujeme sa figúrami z obrazov Rudolfa Krivoša a pokúsime sa ich vytvoriť z kameňov. (Viac vo videu.)

      Kompozícia Bremeno, s dvojicou mužov priam zrastených so svojím nákladom do jednoliateho útvaru.

       

      Svoje diela nezabudnite odfotiť a poslať.

      Pozrite si video, kde sa dozviete ako postupovať pri tvorbe.

     • Martin Benka

     • Martin Benka (21. 9. 1888 Kostolište – 28. 6. 1971 Malacky) sa narodil v rodine tesára a príležitostného robotníka s malým gazdovstvom ako najmladší zo šiestich žijúcich detí. V rokoch 1903 - 1906 bol učňom v odbore maliarstvo a natieračstvo v Hodoníne. Po skončení štúdií 1906 - 1909 sa stal maliarskym tovarišom vo Viedni, kde 1908 - 1909 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. 1909 - 1913 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe.

      Je jedným zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny prvej polovice 20. storočia.

      Rozvinul svoj pôvodný program monumentálnej heroizácie krajiny a človeka ako jeho organickej súčasti. Svojím rozsiahlym a mimoriadne významným dielom úprimne vyznal lásku, úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a ľudu. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na vzťah k tradíciám a ľudovej kultúre. Vnímal výnimočnosť tradičnej ľudovej kultúry, tvorivú silu jej prejavu. Rád zobrazoval ľudí na poliach, lúkach, na rúbaniskách a v horách.

      Patril k prvým výtvarným umelcom, ktorí úspešne prezentovali slovenské umenie v zahraničí. Posledné mesiace a dni svojho života strávil v Malackách a v Kostolišti. Jeho pozostatky sú uložené v hrobke na Národnom cintoríne v Martine.

      Téma: interpretácia obrazu od Martina Benku,

      "V spurnom kroku" 1945

      Interpretácia je formálna umelecká metóda, ktorá bola v prvom rade charakterizovaná ako tvorivý násobok originálu. Chápanie originálu bolo na rozdiel od jedinečného diela, sformulované ako práca vytvorená na základe reinterpretácie a recyklácie. Prostredníctvom interpretácie sa umelec vedome stavia k predlohe, ktorú interpretuje.

      Martin Benka "V spurnom kroku" 1945

      Úloha: ľubovoľnou technikou interpretujte obraz.

      Svoje dielo odfoťte a pošite.  Tešíme sa na vaše diela.

      A nezabudnite si pozrieť video.

       

     • Jarný strom

     • 20. marca začala jar. Toto obdobie je charakteristické prebúdzaním prírody. Mizne posledný sneh a  spod neho už vykúkajú prvé jarné kvety. Stromy začínajú pučať a objavujú sa na nich kvety. Začína poletovať hmyz a vtáci.

      Náš Ateliérový keramický strom chce tiež rozkvitnúť.

      Na jeseň sme spolu vyrábali listy z plastových fliaš, rozprávali sme sa o recyklácii odpadu a ako umelci dokážu dať aj odpadu druhý  život a využiť ho pri svojej tvorbe.

      Aj my sme napríklad vytvorili snehuliaka z odpadu optických káblov.

      Teraz vám ukážem ako môžete doma vyrobiť z plastových fliaš kvetiny na náš keramický strom.

      Téma: kvety na jarný strom ( kvety , hmyz, ... )

      Budeme potrebovať: plastové fľaše, nožnice, drôt, farby...

      Postup: odrežeme vrchnú časť fľaše, nožnicami nastrihneme až k uzáveru, nastrihneme toľko krát koľko chceme mať lupienkov, prstami vyvrátime nastrihnuté časti a jednotlivé lupienky nožnicami upravíme. Odmontujeme uzáver do ktorého vytvoríme malú dierku, prevlečieme drôt a zahneme, aby sa nám nevyvliekol. Uzáver nasadíme naspäť. Takúto plastovú kvetinu môžeme pofarbiť sprejom, fixkami alebo vodoodolnými farbami.  Potom ich prineste do ateliéru kde je na okne prichystaná krabica a my ich nainštalujeme na strom.

      Svoje kvety prineste do ateliéru.  Tešíme sa na ne.

      Pozrite si video.

     • Alobal

     • Téma na tento týždeň je trochu netradičná, budeme modelovať z alobalu. Teraz pri tvorbe doma použijeme možno netypický materiál na modelovanie, avšak o to bude dôležitejší Váš kreatívny prístup k tvorbe a k využitiu rôznych materiálov.

      Už v roku 1936 sa objavili umelecké diela vytvorené z nájdených predmetov v tvorbe Josepha Cornella. Keď Jean Dubuffet prišiel v roku 1953 s pojmom asambláž, tento pojem sa pre túto osobitú umeleckú formu udomácnil.

      Ranné  asambláže ovplyvnila koláž, pričom príklad mali umelci už v prácach typu readymade od Marcela Duchampa. V tejto myšlienke neskôr pokračoval Robert Rauschenberg v kombinovanej maľbe, pre ktorú kritik Lawrence Alloway presadil v roku 1961 pojem junk-art (umenie zo starých predmetov).

      Umelci asambláže a junk-artu zanechali tradičné umelecké odvetvia – maliarstvo a sochárstvo – a vytvorili hybridné trojrozmerné diela zostavovaním odhodených predmetov a šrotového materiálu v škatuliach, ako aj vo voľne stojacich konštrukciách či inštaláciách.

      Skúsme aj my tvoriť z materiálu, ktorý doma alebo vonku nájdeme.

      Ako základný, zjednocujúci a dobre tvarovateľný materiál použijeme hlinikovú fóliu, teda ALOBAL.

      Téma: zviera alebo voľná tvorba

      Budeme potrebovať: alobal a rôzny iný materiál.

      Postup: z alobalu modelujeme, pričom využívame aj iný materiál, ktorý alobalom obaľujeme a tvarujeme.

      Pozrite si vo videu, ako som postupoval ja.

      Svoje dielo odfoťte a pošite.  Tešíme sa na vaše diela.

     • Koláž

     • Koláž je plošné umelecké médium založené na princípe chaotického alebo systematického lepenia väčšinou papierových fragmentov (útržkov), ktoré sú buď biele alebo potlačené rôznymi textami, notami, obrázkami, vzormi, farbami atď.

      Z princípu kubistickej koláže vznikli ďalšie plošné a priestorové média ako je fotomontáž, filmová montáž, dekoláž, roláž, materiálová montáž, ready made, akumulácia, kombinovaná maľba, frotáž ...

      Ako prví začali vo svojich obrazoch uplatňovať techniku papierovej koláže Pablo Picasso a George Braque.

      Včlenenie papiera alebo iného materiálu do média maľby iniciovalo v modernom umení 20. storočia vznik intermediálneho umenia.

      Kombinovaná maľba je formálna umelecká metóda, ktorá kombinuje rôzne štýly maľby s médiami koláže, asambláže, objektu a podobne.

      Téma: zviera - sliepka

      Budeme potrebovať: ceruzku, papier, lepidlo, nožnice, staré noviny, časopis, farby.

      Postup: ceruzkou si nakreslíme tvar zvieratka a postupne lepíme farebné kúsky papiera. Domaľujeme farbami.

      Svoje dielo odfoťte a pošlite.  Tešíme sa na vaše diela.

     • Fotografia

     • Fotografia bola objavená v roku 1839.

      Vznik fotografie súvisí s technickým pokrokom a je pokračovaním duchovného vývinu človeka v období vrcholného romantizmu a priemyselnej revolúcie.

      Termín fotografia je odvodený z gréckeho slova „písanie svetlom“.

      Jener Daguerre bol v roku 1839 oslavovaný ako vynálezca fotografie. Technicky zložitým spôsobom sa daguerotypiou dali zhotoviť pomerne dokonalé snímky, ktoré sa však nedali rozmnožovať. Na probléme objavenia zobrazovacej metódy pracovalo po roku 1800 nezávisle na sebe niekoľko vynálezcov.            Problémom fotografie sa od roku 1812 zaoberali aj bratia Niepceoví. J.N.Niepceovi sa v roku 1826 podaril prvý snímok, ktorý si zaslúži názov fotografia.

      Vznik fotografie ovplyvnil významne aj výtvarné umenie. Umelci, ktorí sa dovtedy usilovali zachytiť realitu na plátno, zostali prekvapení, čo všetko fotografia dokáže. Ručne maľovanú krajinu alebo portrét pre šľachticov nahradila fotografia. Odvtedy sa zmenilo nielen výtvarné umenie ale aj každodenný život. Začali sa tvoriť fotografie zachytávajúce realitu okolo nás a výtvarné umenie sa vybralo do hľadania nových možností. Samozrejme aj s využitím tohto nového média fotografie.

      Fotografiu môžeme rozčleniť na informatívnu a emocionálnu.

      Informatívnou fotografiou nazývame dokumentárne, reportážne, vedecké, reprodukčné, propagačné snímky. Ich úloha je rozširovať poznávanie človeka.

      Emotívna fotografia tiež zobrazuje správy zo skutočnosti, ale tie podáva tak, že pôsobia na cítenie vnímateľa, obohacujú ho svojou estetickou štylizáciou. Emocionálny efekt vyvolávajú línie, tvary, tóny, svetlo, farby, kompozícia, expozícia, obsahová hodnota, umelecké stvárnenie.

      Emotívna (umelecká) fotografia je skutočne umelecký žáner. Fotograf používa rôzne výrazové prostriedky, často i také, ktoré sú v iných žánroch neprípustné (znížený kontrast, neostrosť, ...). Emotívna fotografia je produktom štylizácie autora. Analyzovaná skutočnosť je rozložená na jednotlivé prvky a tie sú poskladané do novej - štylizovanej podoby.

       

      Zahrajme sa aj my na umeleckých fotografov.

      Fotografiu vytvoríme pomocou klasického fotoaparátu alebo použijeme mobil. Zvolili sme dve  témy.

      Pre mladších výtvarníkov je téma zviera.

      Odfoťte akékoľvek zvieratko. Napríklad vašu mačičku , pavúka na stene, vtáčika alebo iné v jeho prirodzenom prostredí alebo pri nejakej činnosti, ktorá je pre fotografované zvieratko typická.

      Ja som odfotil môjho kocúra, ku ktorému prišla nečakaná návšteva.

      Pre starších je úlohou odfotiť portrét alebo autoportrét,

      ktorý zachytáva fotografovanú osobu nie len tak ako vyzerá, ale pokuste sa odhalit jej vnútro, to znamená, že ju alebo seba odfotíte pri aktivite alebo v polohe, ktorá vystihuje jej osobnosť. Nie len vonkajšu podobu ale aj jej vnútro.

      Na túto tému som odfotil seba pri činnosti, ktorú mam rád.

      Prikladáme aj link na sériu dokumentárnych filmov o vzniku a histórii fotografie, ktoré odporúčame pozriet.

      Hledejte: geniove fotografie | Ulož.to (ulozto.cz)

       

      Svoje dielo nám nezadudnite poslať. Tešíme sa na ne.

      Pozrite si viedeo.

       

     • Kresba ceruzkou

     • Všetko to začalo pred viac ako 20 000 rokmi, kedy paleolitický človek nakreslil svojho prvého koňa, bizóna alebo gazelu na stenu jaskyne, v ktorej žil. Neskôr veľkí umelci akými boli Leonardo, Michelangelo, Raffael, Tizian, ... používali kresbu ako prípravné médium pre svoje maľby, sochy, ... . Kresba tvorí základ výtvarného umenia, sochárstva, architektúry, dekorácie aj komerčných druhov umenia.

      Najbežnejšia kresliaca pomôcka je grafitová ceruzka. Jej história siaha až do lomov na severe Anglicka, kde sa v roku 1560 ťažil grafit. Neskôr vznikla ceruzka rôznej tvrdosti.

      Pre výtvarníka sú zaujímavé mäkké ceruzky s označením HB, B, 2B, 3B, ... 9B. Tie tvrdšie sú ideálne pre technické kreslenie.

      Dnes budeme aj my kresliť ceruzkou. Línia a bod je základný výrazový a vyjadrovací prostriedok. Skôr ako prejdeme k samotnej téme kresby, vyskúšajme si ceruzky rôznej tvrdosti. Ak máte doma ceruzky rôznej tvrdosti vyskúšajte ich, akú tmavú stopu teda líniu zanechávajú na povrchu papiera. Zistíme že ceruzka s vyšším číslom B zanecháva tmavšiu líniu. Ak budeme chcieť niečo viac zatmaviť použijeme teda ceruzku B z vyšším číslom.

      Téma: kresba topánky

      Budeme potrebovať: ceruzku, papier, topánku ako model, ktorý sa pokúsime nakresliť, poprípade nás bude inšpirovať k vlastnému návrhu topánky.

      Postup: pozorovať topánku a nakresliť návrh na topánku, ktorú podľa tohto návrhu vymodelujete neskôr v škole z hliny.

      Vo videu si pozrite ako som tvoril ja. Svoje dielo odfoťte a pošlite.

      Teším sa na vaše diela.

     • Papierový reliéf

     • Ahojte, minule sme spolu tvorili fašiangovú masku a kreslili fašiangový sprievod. Fašiangy končia popolcovou alebo škaredou stredou, ktorá tento rok bude 17. februára.  

      Dnes budeme v téme fašiangy pokračovať. V Ateliéri by sme tvorili z hliny. Ale doma použijeme papier, teda vytvoríme papierový reliéf – masku.

      Reliéf je  plastické dielo, ktorého priestorové prvky vystupujú zo základnej plochy do priestoru. Môžu vytvárať napríklad priestorovú ilúziu alebo znázorňovať iba dekoratívne ornamenty.

      Podľa výšky vystupujúceho námetu poznáme:

      nízky reliéf -  (basreliéf) - je reliéf, pri ktorom námet vystupuje iba málo nad základnú plochu s nízkym kontrastom. Extrémnym príkladom nízkeho reliéfu sú napríklad mince, kde sa námet mierne prepadá dovnútra zaoblenej základne.

      vysoký reliéf – (hautreliéf) -je reliéf, pri ktorom námet viac ignoruje základňu, odpútava sa od nej a začína sa približovať svojou plasticitou soche. Vysoký reliéf je limitovaný najmä možnosťami materiálu, z ktorého je vytvorený.

      vhĺbený reliéf – (reliéf en creux) - je reliéf, pri ktorom námet vstupuje dovnútra plochy (zväčša kameňa). Tento typ reliéfu je typický napríklad pre staroegyptské sochárstvo.

      Na náš papierový reliéf budeme potrebovať: papier, ceruzku, nožnice, lepidlo.

      Postup: na plochu papiera si môžeme ceruzkou načrtnúť časti tváre. Z papiera si vystrihneme prvky, ktoré budeme lepiť na podkladový papier.

      Vo videu si pozrite ako som tvoril ja.

      Svoje dielo odfoťte a pošlite. Teším sa na vaše diela.

     • Fašiangový sprievod

     • Ahojte, minule sme spolu tvorili fašiangovú masku. Ako sme avízovali, tejto téme sa budeme venovať dlhšie. Dnes budeme v téme fašiangy pokračovať a vytvoríme si obraz znázorňujúci fašiangový sprievod, teda figurálnu kompozíciu. Figúry (postavy) na obraze vymyslíme a umiestnime podľa svojej fantázie. Nezabúdame na proporcie ľudskej postavy a snažíme sa postavy znázorniť v pohybe. Samozrejme v maskách a kostýmoch fašiangového sprievodu. Nakreslite aj postavu seba v maske, ktorú ste si vyrobili.

      Budeme potrebovať: fotoaparát (telefón), tlačiareň, kancelársky papier A4, ceruzku, fixku, farby, štetec, nádobu na vodu.

      Postup: Odfotíte si ulicu do ktorej budete dokresľovať fašiangový sprievod. Môžete odfotiť vašu  alebo inú ulicu v obci (v meste), kde by sa vám páčil fašiangový sprievod. Fotografiu vytlačte farebne alebo čiernobielo na kancelársky papier. Do vytlačenej fotografie dokreslite fašiangový sprievod.

      Ak nemáte možnosť si krajinu odfotiť a vytlačiť, tak to nakreslite po svojom a ulicu si vymyslite a nakreslíte.

      Budeme sa inšpirovať obrazom od Josefa Ladu Dedinské hody. Josef Lada pracuje z čiernou líniou a farbou. Nezabúdajte na perspektívu. Postavy bližšie k nám sú väčšie a vzdialenejšie menšie. Tak docielime hĺbku priestoru na obrazovej ploche.

      Ceruzkou si načrtnite figurálnu kompozíciu, figúram vymyslite masky a kostýmy. Línie zvýraznite čiernou fixkou a vyfarbite.  Farebne vyriešte celú obrazovú plochu.

      Vo videu si pozrite ako som obraz tvoril ja. Svoje diela odfoťte a pošlite.

     • Snehová socha

     • Ahojte, tento týždeň si spravíme prestávku od fašiangovej témy. Využite zimné počasie a pokúste sa vytvoriť sochu zo snehu. Pozrite si video a nezabudnite poslať foto vášho snehového diela.

     • Fašiangy

     • Čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, maškarným bálom, svadbám a hodovaniu. Toto obdobie nazývame fašiangy. Tradícia fašiangov je spojená s plesmi a bálmi, vychádzajúcimi zo stredovekých a renesančných slávností karnevalového typu.

      Podrobnejšie o histórii fašiangov a inšpirovať sa môžete aj dielami slovenských umelcov na stránke:

      Fašiangy a plesy | Web umenia

      Tento rok si asi urobíme plesy a maškarný bál doma.

      Uchopiť tému fašiangy nie je zložité, je tu veľký  priestor pre kreativitu a tvorivosť. My, ako výtvarníci sa tejto téme môžeme venovať dlhšie obdobie a vytvoriť rôzne diela, rôznou technikou.

      Ako prvé by sme mohli vytvoriť karnevalovú masku.

      Vo fašiangovom sprievode šli rôzne masky, strašidelné boli hlavne tie zvieracie. V minulosti mali masky veľký symbolický význam, dnes je to skôr zábava. Čím bola maska hrôzostrašnejšia, tým väčšiu moc odohnať zlé sily mala. Na Slovensku boli tradičné masky medveďa, vlka či Turoňa. V sprievode boli tradične aj masky veštice, drotára, kominára, starej ženy, nevesty a ženícha, sudcu, farára, vojaka, horára, mäsiara, žobráka a podobne.

      Maska na karneval:

      Budeme potrebovať:  tvrdý papier (výkres A2), ceruzku, farby, lepidlo, nožničky, šnúrky, bavlnky, ...

      Postup: výkres A2 si zrolujeme do tvaru valca, spojíme sponkovačkou, lepiacou páskou, štipcom (zatiaľ len tak, aby sa valec dal znova rozvinúť) a navlečieme si ho na hlavu. Ideálne je ho nasadiť na hlavu niekomu inému a porozmýšľať nad výtvarným spracovaním, teda výzdobou a možnostiach doplnenia ďalších prvkov, lepením rôznych materiálov a farebným riešením, alebo si nakresliť návrhy. Papierový valec rozvinieme. Dôležité je, aby sme správne naznačili a vyrezali (vystrihli) otvory pre oči. A už je to na Vašej fantázii. Či sa budete inšpirovať zvieracím motívom, alebo vytvoríte svoju fantastickú masku, abstraktné fašiangové strašidlo alebo niečo iné, je na Vás. Použite rôzne farby a poprilepujte rôzne materiály aby maska bola farebná a veselá.

      Vo videu si pozrite ako som postupoval pri tvorbe masky ja.

      Svoje karnevalové masky si nasaďte a pošlite foto,

      (môžete prispôsobiť k maske aj oblečenie)

      Vytvoríme si virtuálny karneval.

      Teším sa na vaše diela.

     • Vianočná pohľadnica

     • Nová téma je, navrhnúť vianočnú pohľadnicu pre ATELIÉR.

      História vianočných a novoročných pozdravov siaha naozaj veľmi ďaleko. 

      Už v Egypte si ľudia písali pozdravy na papyrus, alebo v Číne kde si poslaním pozdravu na červenom podklade pripomínali oslavu Nového roka. V Európe sa v 15. storočí vyrábali pozdravy ručne.                                             V roku 1843 maliar John Callcott Hersley namaľoval obrázok, na ktorom  bola šťastná rodina sediaca za štedrovečerným stolom. Bol na nich napísaný aj text: „Veselé Vianoce a šťastný nový rok”. Táto vianočná pohľadnica sa dala do tlače a vytlačilo sa jej niekoľko tisíc kusov. Neskôr sa na pohľadnice lepili aj známky s vianočným motívom.
      Nicolo Monte Mellini z Talianska v roku 1709 rozposlal priania na kartičkách. Tento nápad inšpiroval dvoch milánskych tlačiarov a tí začali kartičky s prianiami a obrázkami aj predávať. Vianočná pohľadnica si postupne získala pozornosť ľudí a vytvorila sa tak tradícia posielania pozdravov známym a blízkym.

      V 19. storočí začali pozdravy tlačiť na drevorytinu, čím vylepšili tieňovanie a farebnosť obrázkov. V 80. rokoch 20. storočia nastal ešte väčší prevrat. Ľudia chceli nové, iné pozdravy, a preto si začali vyrábať vlastné.

      Dnes je ponuka i samotná výroba pozdravov naozaj široká. Posielame ich priateľom, rodine, blízkym, ale aj kolegom a firmám. Vyjadrujeme si tak znak úcty, ktorý nám pripomína, aby sme nezabúdali na čaro a posolstvo Vianoc. Nezabudnite ani vy na túto tradíciu a pošlite vianočný pozdrav každému, kto vám nie je ľahostajný. Výroba pozdravov sa posunula na vyšší level a pozdravy sa stali hotovými umeleckými dielami. Veľa ľudí Vianočne pozdravy aj zbiera.
      V súčasnej dobe sa využíva elektronická podoba komunikácie, teda aj pozdravy sa posielajú mailom, cez sociálne siete, ...., ale tradícia papierových vianočných pozdravov pretrváva aj napriek tejto elektronickej forme.

      Čo keby si aj my vytvoríme svoju originálnu pohľadnicu s vianočnou tematikou.

      Použiť môžeme akúkoľvek techniku, kresbu, maľbu, koláž, kombinovanú techniku, poprípade tvorte pomocou digitálnej grafiky ako v predchádzajúcej téme.

      Svoje pohľadnice nám pošlite a my z vašich návrhov vytvoríme pohľadnicu pre našu školu.  

      Ak Vám video nejde prehrať, kliknite na YouTube kanál nižšie.

     • David Hockney

     • David Hockney (1937) je britský maliar, kresliar, grafik, fotograf a dizajnér. Už ako 25-ročný dosiahol medzinárodný úspech a vydal sa na cestu najslávnejšieho umelca svojej generácie.

      Hockney je vari najznámejší maľbami z prostredia kalifornských bazénov, rozmernými dvojportrétmi svojich priateľov a fotografickými kolážami.

      Charakteristickým znakom jeho diela je narábanie s farbou a svetlom a jeho neustávajúci zápas s princípmi perspektívy.

      Experimentoval s mnohými médiami vrátane akrylových farieb v 60. rokoch, polaroidových filmov v 70. rokoch a digitálneho umenia v 90. rokoch minulého storočia.

      Už spomínané maľby z prostredia kalifornských bazénov radia Hocneyho k popartu.

      Je rovnako skvelým grafikom, scénickým výtvarníkom, ako aj rešpektovaným komentátorom umenia a spisovateľom.

      My sa zameriame na jeho tvorbu digitálneho umenia a pomocou počítačovej grafiky vytvoríme obraz stromov v krajine. Použite počítač, tablet, telefón čo vám je dostupnejšie alebo s čím sa vám bude lepšie pracovať.

      Pridávame vám linky na dokumentárne krátke filmy o tomto skvelom umelcovi a samozrejme naše video ako sa s touto témou popasovať.

     • KAM LETÍ BALÓN?

     • Paul Klee 1922, Červený balón

       

      Paul Klee bol svetový umelec, ktorý učil na umeleckej škole Bauhaus. V jeho dielach je cítiť snahu priblížiť sa výtvarnému prejavu detí. Čo keby sme sa teraz aj my pokúsili tvoriť ako Paul?
      Za inšpiráciu si zoberieme jeho obraz Červený balón a skúsime ho interpretovať, čiže pretvoriť po svojom. Použijeme červený balón a vytvoríme mu novú krajinu, mesto, ...
      Ukážem vám zaujímavú techniku, ktorú by sme mohli použiť na náš obraz.
      Budeme potrebovať mastný pastel a vodové farby. Rozmer obrazu si rozhodnite podľa toho aký máte doma papier. Ja použijem formát A3.
      Bielym (aj iným) mastným pastelom vytvoríme línie (čiary), ktorými znázorníme obraz a vodovými farbami vyfarbíme (ukážem vo videu). Nakreslíme si krajinu mastným pastelom, (hory, domy,..) a zakomponujeme do nej červený balón ako Paul Klee.

       

       

      Ak Vám nejde prehrať video, kliknite na náš YouTube kanál.

     • Šrafovanie - Perokresba

     • Dnes si zopakujme šrafovanie a vytvoríme perokresbu.

      Základom sú priame línie rôznej dĺžky, hrúbky a hustoty, ktoré sa rôzne podľa potreby krížia a kladú cez seba. Vďaka tomu docielime kontrastné prechody bielych a tmavých plôch, ako aj zachytenie nerovnomerného povrchu kresleného predmetu(štruktúry) a jeho hĺbky.

      Technika je pomerne detailná, založená na určitej presnosti a opakovaní šrafúry. Šrafovanie sme už riešili pri kresbe zátišia ako spôsob zatmavovania plochy, alebo sme kreslili vzorkovník šrafúr.

      (Pre túto techniku sú vhodné menšie formáty.)

      V minulosti sa používali na perokresbu špicaté vtáčie perá alebo zaostrené drevené paličky. Neskôr atramentové perá s oceľovým hrotom a štetce. Na vyfarbenie plochy sa používa atrament alebo tuš. Pred vznikom fotografie bolo kreslenie perom hlavným spôsobom ako zaznamenať obraz. Dnes sa používa ako umelecká technika. Dnešná doba ponúka túto techniku aj v elektronickej podobe(napr. pomocou tabletu). V časoch minulých bolo kreslenie považované za povinné vzdelanie, ktoré bolo vyučované na školách. Kreslili sa portréty a krajiny, vďaka čomu zostali zachytené mestá a budovy v minulej podobe. Neskôr kresbu nahradila fotografia a kreslenie sa začalo považovať za niečo výnimočné.

      Preto Vám dávam do pozornosti túto techniku, ktorú je možné rozvíjať v domácom prostredí obyčajným guľôčkovým perom na menšie formáty zachytávať pohľady na zátišia, krajinu, portréty, figúry a štúdie rôznych predmetov.

      Obsah Vašich kresieb si prispôsobte Vaším záujmom (ako keby neexistoval fotoaparát) kreslite rôzne pohľady alebo tvorte svoje kompozície. Použite guľôčkové perá rôznych farieb, fixky, alebo redisové pierka, tuš, atrament. Nezabúdajte na perspektívu, proporcie, správne zachytenie svetla a tieňa.

      Tato technika sa tiež s obľubou využíva pri ilustrácii.

     • ILUSTRÁCIA

     • Ahojte, tento krát sme si pre Vás pripravil zaujímavú tému ILUSTRÁCIA.  Čo to je? Veľmi jednoducho povedané obrázky v knihe, ale viac sa o tom dozviete v krátkom videu, ktoré sme pre Vás pripravili.

      Keď si pozriete video, potom si vypočujte aj rozprávku ktorá je pod ním. Túto v rámci dištančného vzdelávania naštudovali a nahrali naši žiaci z divadelnej triedy.

      Tešíme sa na Vaše práce, ktoré nám pošlete na mail skola@szusatelier.sk

      vypočujte si rozprávku o Červenej čiapočke

      V prípade, že Vám nejde prehrať video alebo rozprávka, kliknite na náš YouTube kanál.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia,                                                                                                                                                   chcem Vás informovať o tom, ako budeme postupovať počas tohto obdobia. Aj napriek tomu, že skupinové vyučovanie v Zuš je prerušené a nie sú ani žiadne pokyny na dištančné vzdelávanie, my naďalej pracujeme s deťmi, aj keď v obmedzenej forme, online. Starší žiaci sú v messengerových skupinách a s Matúšom Bystričanom tvoria aspoň na diaľku. Žiaci, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky,  dostávajú zadania a tie následne konzultujeme.  A pre menších a tých najmenších žiakov, ale aj pre všetkých, ktorí majú chuť tvoriť ponúkame na našej web stránke náukové videá, ktoré sme vytvorili. Môžete si z nich vybrať čo vás zaujme, a vytvorené práce odfotiť a poslať na školský mail.                                                                                                     Školné za obdobie kedy budeme musieť byť zatvorení Vám započítame v druhom polroku tohto školského roka.                                                                                                                                                                      Verím, že táto situácia nebude trvať dlho, a že sa čoskoro s deťmi opäť uvidíme.

      Ďakujem za pochopenie.

      S pozdravom 

       Štefan Janco, riaditeľ SZUŠ ATELIÉR

     • Farba – ZAHRAJTE SA S FARBAMI

     • Farba je výrazový a vyjadrovací prostriedok. Farba v sebe obsahuje  farebný ton, sýtosť a svetlosť. 

      Farba ako taká je pre nás veľmi dôležitá. Farbou môžeme vyjadrovať svoje pocity, môžeme ňou zvýrazniť to, čo sa nám zdá dôležité, môžeme ňou skrášliť veci a mnoho iného. Bez farby by bolo všetko fádne, jednoliate, pochmúrne a nemalo by nás čo tešiť.

      Farba je naozaj veľmi krásna a uvedomím si to, vždy keď vidím na oblohe dúhu.

      Žltá, červená, modrá sú farby primárne teda základné.

      Zelená, fialová, oranžová sú farby sekundárne teda zložené a vzniknú zmiešaním základných farieb.

      Komplementárne farby sú farby stojace oproti sebe, farby ktoré sa navzájom zdôrazňujú. Čiže, keď položíme vedľa seba zelenú a červenú, zelená sa nám vidí svietivejšia a červená červenšia. Fialová (sekundárna) je komplementárnou (doplnkovou) farbou žltej a vzniká zmiešaním dvoch základných farieb: modrej a červenej. 

      Chromatické farby znamená farebné farby a achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej.

      Farby môžeme rozdeliť aj podľa ich pôsobenia na teplé = červená, žltá, oranžová a studené = zelená, fialová, modrá.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: farba

      úloha: zahrajte sa s farbami,

      použite základné farby (žltá, červená, modrá) a čiernu a bielu.   Miešaním týchto farieb vytvorte abstraktný obraz.

      Abstraktné umenie, jedna z najdôležitejších tendencii moderného umenia 20. storočia pracujúca s abstraktnou (nekonkrétnou, nepredmetnou, nefigurálnou) formou. 

      Abstrakcia je spojená buď s racionálnym (premysleným) tvorivým procesom, ktorým tvorca analyzuje a syntetizuje určité myšlienkové javy a výsledkom je logicky premyslená kompozícia =  geometrická abstrakcia, neoplasticizmus, neokonštruktivizmus.

      Alebo s iracionálnym (nepremysleným, intuitívnym) procesom, pri ktorom je autor zbavený akejkoľvek rozumovej kontroly, výsledkom je obrazový chaos a formálna beztvárnosť. Iracionálny proces je spojený s expresívnym gestom, náhodou, improvizáciou, automatizmom = abstraktný expresionizmus, informel, drip-painting.

       

       

      druhá skupina oranžová

      spojením žltej a červenej skupiny vznikla nová skupina oranžová od škôlkárov až po štvrtákov

      téma: farba

      úloha: zahrajte sa s farbami,

      použite základné farby (žltá, červená, modrá) a čiernu a bielu.Miešaním týchto farieb vytvorte nekonkrétny - abstraktný farebný obraz.

       

      A NEZABUDNITE NA VIDEÁ

     • Téma na dva týždne od 18. do 29. mája 2020

     • SOCHA - OBJEKT

      Keramika a modelovanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho ateliéru. V tomto období by sme v ateliéri tvorili veľkú spoločnú sochu z keramickej hliny. Hlinu nahradíme materiálom, ktorý doma nájdete a vytvoríme sochu ako objekt. 

      Súčasné sochárstvo sa odohráva na širokom poli pôsobnosti – mestskom či vidieckom, dočasnom či stálom, verejnom či súkromnom, v mierke monumentálnej alebo komornej. V praxi zahŕňa nespočetné individuality a jeho obsahová náplň je taká rôznorodá ako záujmy samých umelcov.

       

      Objekt je nové umelecké médium 20. storočia, ktoré ma viacero podôb.

       

      Objekt môže byť: 

      1. Privlastnením si prírodných, umelých alebo industriálnych produktov ready-made.  

       

       

      2. Vytvorený spájaním alebo hromadením rôznorodého odpadového materiálu objekt trouvé, asambláž, akumulácia, obraz pasca, ...

       

       

      3. najprv umelcom konceptuálne navrhnutý a následne s použitím nových materiálov  a technológii industriálne vyrobený konštruktivizmus, neokonštruktivizmus

      Objekt nezobrazuje realitu ako klasické média sochy (plastiky a skulptúry). Tak ako kubistická koláž sa vymedzila  proti klasickému maliarskemu formátu obrazu. Ready-mady Marcela Duchampa vpustil do sféry umenia kategóriu objektu – trojdimenzionálneho média, ktoré je postavené na iných princípoch, akým disponovalo vtedajšie tradičné sochárstvo.

      My budeme tvoriť objekt trouvé = nájdený predmet je umelecké médium vytvorené zo súboru rôznych nájdených predmetov.

      Kreativita vo výbere materiálu a techniky, so sebou prináša fenomén zahmlievania hraníc medzi jednotlivými umeleckými disciplínami. Používanie nájdeného objektu, „sochárske“ skladanie inštalácií a vplyv konceptuálneho uvažovania o tvorbe znamená, že povaha umeleckej produkcie sochárov je teda intermediálna, teda prepája viac ako dve média rôznych umeleckých druhov, foriem a žánrov, rôzne materiály a techniky do jedného umeleckého celku.

      Použijeme odpadový materiál ako napríklad obaly z rôznych veci – krabičky od čaju, papierové rolky od toaletného papiera, plastové fľaše, vrchnáky, obaly z kinder vajíčka, farby, lepidlo, ... . Predmety môžeme nafarbiť pred alebo až po pospájaní.

       

      Prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: abstraktný objekt

      úloha: spájaním, lepením z nájdených predmetov vytvorte farebný abstraktný objekt

       

      Druhá skupina červená 

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      téma: totem

      úloha: spájaním, lepením z nájdených predmetov vytvorte objekt v podobe totemu. Inšpirujeme sa indiánskou kultúrou a ich totemom. Totem je symbolom jednoty a totožnosti kmeňovej skupiny.

       

      Tretia skupina žltá

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: veselá príšerka

      úloha: vytvorte z nájdených predmetov sochu veselej príšerky ľubovoľnej veľkosti. Alebo ju vytvorte z lega.

       

      NEZABUDNITE NA VIDEO

      dozviete sa v nich všetko dôležité na túto tému.

     • Téma na týždeň od 11.5 do 15.5.2020

     • Zátišie 

      Zátišie zobrazuje zoskupenie predmetov.

      Zátišie sa objavuje už na nástenných maľbách v Pompejách a Herkulaneu, neskôr sa tiež objavovalo na mozaikách v starovekom Ríme. Ale až Caravaggio bol prvým maliarom, ktorému poslúžilo usporiadanie predmetov ako samostatný žáner. To viedlo k revolúcii v histórii umenia.

      V 16. storočí  maľovali zátišia napríklad Jan Brueghel starší, Giuseppe Arcimboldo a svoj vrchol zažilo v 17. storočí, v období barokového maliarstva, kedy sa stalo veľmi obľúbeným nielen v holandskom maliarstve, ale takmer v celej Európe. V 17. storočí zátišie prekypovalo kvetinami, ovocím, džbánikmi a košíkmi. Na začiatku sedemnásteho storočia doplňoval zátišie ešte malý hmyz a drobné živočíšstvo, ako napríklad chrobáky, motýle, slimáky a maličké jašteričky. Zobrazením týchto prvkov sa autor snažil poukázať na svoje dokonalé zvládnutie techniky a oklamať zrak.

      V 19. a 20. storočí sa maľba zátiší rozšírila do takmer všetkých maliarskych oblastí, no najznámejšie sú maľby zátiší od Paula Cézanna, a neskôr takých maliarov ako boli Delacroix, Coubert, Manet, Monet, Renoir, van Gogh, Picasso, Matisse, Braque, Dalí a ďalší. Mattise sa púšťa do experimentov, potlačil perspektívu a kladie vedľa seba farebné a dekoračné plochy. Hoci chýba perspektíva, sú pohyb a hĺbka dosiahnuté kontrastom farieb.  V modernom umení bolo zátišie skúšobným poľom pre nové výtvarné tendencie. Impresionizmus sa zaujímal o hru svetla na povrchu tvarov, symbolisti o dekoračnú účinnosť plochy, kubisti o analýzu tvaru a simultánne znázornenie viac pohľadov. 

      Až do súčasnosti je zátišie charakteristické veľkou rozmanitosťou štýlov a experimentmi.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a  maľujte podľa neho.  Pokúste sa odpozorovať reálnu kompozíciu zátišia,  namaľujte ho štylizovane alebo realisticky, teda podľa vášho rozhodnutia. Môžete sa inšpirovať rôznym obdobím alebo štýlom. Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali. 

      Odporúčam maľovať temperovými farbami, ale ak nemáte doma tempery použite aj vodové farby alebo iné.

       

      druhá skupina červená  

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: odpozorujte reálnu kompozíciu zátišia,  pokúste sa ho namaľovať ako impresionista Eduard Manet, alebo ako Vincent van Gogh namaľoval svoje slávne slnečnice. Zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a  maľujte podľa neho.  Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali.

      Odporúčam maľovať temperovými farbami, ale ak nemáte doma tempery použite aj vodové farby alebo iné.

       

      tretia skupina žltá   

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: namaľujte zátišie s kvetmi. Skúste postaviť zátišie s kvetmi, poproste rodičov aby vám pomohli. Zoberte vázu alebo veľký pohár a vložte kvety. Zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a pokúste sa maľovať podľa neho.

       

      Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali. 

       

      NEZABUDNITE !!!

      POZRITE SI VIDEÁ

       

     • Téma na dva týždne od 27.4. do 8.5.2020

     • Pretože táto téma je náročnejšia a čakajú nás dva sviatky 1. a 8. máj, zadávame ju na dva týždne, aby ste mali viac času na jej spracovanie. 

      Surrealizmus, fantázia, snívanie.

      Umelci sa inšpirujú prírodou, realitou, ktorá nás obklopuje. Svet je zložený z rôznych reálnych predmetov, farieb, tvarov, vôni, zvukov...  Surrealistický umelec sa snažil čerpať z bezhraničného prameňa fantázie a snovej predstavivosti. Obraz komponoval zo zdanlivo nesúvisiacich predmetov, ktoré deformoval do nereálneho tvaru.

      Aj naším východiskom bude fantázia, snívanie a deformácia predmetov.

       

      Surrealizmus 

      Surrealizmus je avantgardný umelecký smer z prvej pol. 20. storočia, ktorý sa usiluje oslobodiť myseľ, zdôrazňuje podvedomie. Jeho predstavitelia vytvárali prostredie pomocou náhody a psychického automatizmu rozličné snové, magické, absurdné, bizarné obrazy nadreality. Kombinovali snové a absurdné obrazy s rôznymi reálnymi predmetmi (Max Ernst, Salvador Dalí, Rene Margitte, Juan Miro, ...)   

      Termín surrealizmus prvýkrát použil otec francúzskej básnickej avantgardy Guillaume Apollinare, ktorý nazval svoju poetickú drámu Ňadrá Tirésiove surrealistickou drámou. Začiatky surrealizmu nadväzovali na dadaizmus, z ktorého prišlo mnoho umelcov, surrealizmus má však výrazne širší rozsah. Nie je len umelecký smer, ale univerzálnym svetonázorom, ktorého korene môžeme nájsť už v umeleckých dielach  Hieronyma Boscha, Giuseppe Arcimbolda a iných. Išlo o umelcov, ktorí využívali fantáziu.

      Salvador Dalí  sa narodil v roku 1904 vo Figueres v Španielsku. Stal sa jedným z najznámejších surrealistov. Dalího umenie nemožno oddeliť od jeho života. Skvele ovládal maliarske techniky a mal nevyčerpateľnú fantáziu. Poznačila ho tvorba Picassa, de Chirika, Maxa Ernsta, Miroa, Magritta, ale zároveň uplatňovanie akademickej techniky. Predmety každodennosti na obrazoch dostavajú neobvyklú formu, ako napríklad roztečené hodiny na obraze "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) Roztápajúci sa ciferník. Zmäknuté, vláčne či roztápajúce sa hodiny už nevyzerajú ako dobre známy racionálny predmet. Ručičky zvýrazňujú zalomenie číselníka.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: surrealistická izba

      úloha: nakreslite svoju izbu surrealistickým spôsobom. Niektoré predmety zdeformujte podľa vzoru roztečených hodín z obrazu "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) od Salvadora Dalího. 

       

      druhá skupina červená

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2

      téma: fantastický predmet

      úloha: nakreslite ľubovoľný predmet podľa vzoru roztečených hodín z obrazu "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) od Salvadora Dalího. 

       

      tretia skupina žltá

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: zvláštny sen

      úloha: nakreslite Váš najčudnejší sen, ktorý sa Vám sníval.

       

      NEZABUDNITE SI POZRIEŤ VIDEÁ,

      TAM JE TÉMA VYSVETLENÁ PODROBNEJŠIE

       

     • Téma na týždeň od 20. do 24. apríla 2020

     •                            Mozaika, bod, pixel

      Mozaika je plošná výzdobaornamentálna alebo figurálna, zostavená z drobných kociek, hranolčekov kamenných, neskôr sklenených alebo keramických, vkladaných do mäkkej malty.  

      Mozaika v cisárskom paláci (Konštantínopol, 5. stor.)

       

      Škvrna: byzantskí mozaikári sa vysporiadali s technikou drobných farebných bodov v podstate už tak, ako o mnoho neskôr impresionisti. Vyložili plochy kamienkami intenzívnych farieb, medzi ktorými došlo k vibrácii, podobnej svetielkovaniu impresionistických škvŕn.

      Bod: je základný vyjadrovací prostriedok, vo výtvarnej práci je bod najmenšou čiastočkou diela. Z bodov sa skladajú línie a plochy. Bod je najjednoduchší prvok (niektoré techniky z neho priamo vychádzajú, napr. francúzsky pointilizmus)

      Pixel: mriežka, sieť : formálna umelecká metóda členenia nejakej plochy alebo priestoru buď sieťou na seba kolmých horizontálnych, vertikálnych, resp. priečne diagonálnych línií, alebo rastrom väčších či menších bodov.

       

      Pointilizmus (neoimpresionizmus) vznikol koncom 19. storočia vo Francúzsku. Tento umelecký smer vychádzal z impresionizmu, niekedy je nazývaný neoimpresionizmom. Názov vznikol od francúzskeho slova point - bodka. Pointilizmus je maliarska metóda zameraná na pôsobenie farieb a procesu videnia a je založená na optických zákonitostiach. Opiera sa o výsledky analytického skúmania svetla, fyziológie videnia a objavov z psychológie. Objavy v oblasti optiky mali vplyv na generáciu mladých maliarov. Umelci sa snažili zachytiť atmosféru pomocou malých, vzdialených bodov základných farieb a vytvoriť dojem veľa rôznych farieb. Sietnica oka prijíma vnímaný obraz formou miniatúrnych rastrových bodov a tie sa skladajú v celok. Z blízka pôsobia obrazy detailnou zložitosťou, ale z diaľky harmonicky a jemnou farebnosťou. Na zachytenie prírody a jasu maliari používali čisté farby, biela bola nahradená šedou a čierna tmavo modrou alebo tmavo zelenou.

      Nový princíp užívania farieb bol  prepracovaný Georgom Seuratom a Paulom Signacom, ktorí pomocou malých bodiek vytvárali ilúziu väčšieho obrazu. Ostatní umelci, vrátane Camille Pissarra a Roy Lichtensteina, ich nasledovali.

       Georges Seurat - A Sunday on La Grande Jatte1884

       

      prvá skupina modrá                                                                                                            žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      úloha: PIXEL – bod – štvorček z farebného papiera 3x3cm

      postup: narezať farebné papiere na 3x3cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak, aby ste zaplnili celu plochu bez medzier. Ako tému sme zvolili oko. Môžete si pomôcť počítačom, nájdite si obrázok oka a zväčšite ho. Potom podľa neho prekreslite na pier a lepte. Nemusíte dodržať reálnu farebnosť predlohy.

       

      druhá skupina červená                                                                                                        žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      úloha:   POINTILIZMUS – jarná krajina

      postup: narezať farebné papiere na 2x2cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak aby ste zaplnili celu plochu bez medzier. Ako tému sme zvolili jarnú krajinu podľa vzoru francúzskych pointilistov. Pokúste sa použiť iba základne farby a miešajte ich tým, že ich ukladáte vedľa seba v rôznej hustote. Takto vytvoríte obraz krajiny z bodov. Je potrebne sa na obraz pozrieť z diaľky aby nastal efekt zmiešania farieb priamo vo vašom oku.

       

      tretia skupina žltá                                                                                                                   naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      úloha:     MOZAIKA - zvieratko

      postup: narezať farebné papiere na 3x3cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak, aby ste zaplnili celu plochu. Necháte malé medzierky medzi štvorčekmi, aby výsledný obrázok pôsobil ako naozajstná mozaika. Ako tému sme zvolili zvieratko podľa vášho vlastného výberu.

       

      Usmernenie pre všetkých:

      ak nemáte farbený papier môžete zvoliť druhý postup a to, že si na papier narysujete štvorcovú sieť a budete ju vyfarbovať, ako keby ste lepili farebne štvorčeky. Môžete použiť akékoľvek farbičky, pastelky, vodovky, fixky,.....

       

      A NEZABUDNITE POZRIEŤ VIDEO

     • Úloha na dva týždne od 6.4. do 17.4.2020

     •  

      Milí žiaci, keďže budú veľkonočné prázdniny, Vašu domácu tvorbu sme rozložili na dva týždne. Veríme, že bude pre Vás zaujímavá a inšpiratívna.

       

                                                               Komiks

      Pomenovanie pôvodne vzniklo z anglického „comic strip“ - doslova: komický pás. 

      Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.   

      Filmy o Batmanovi, Spidermanovi či X-menoch majú svoj základ tiež v komikse. Batman, Spiderman,... sú teda  komiksoví hrdinovia. Najznámejšou postavou kresleného seriálu pre deti je známy Ferdo Mravec od autora Ondřeja Sekoru. Vytvoril veľmi známu figúrku Ferda Mravca (prvýkrát sa objavila v Lidových novinách v roku 1932 ako postavička v kreslených seriáloch pre dospelých), známy je aj chrobák Truhlík.  Sekorove príbehy spájajú zábavnosť s poučnosťou a mravným ponaučením. Komiks je dobrodružný príbeh.

      Komiks tvoria najčastejšie obrázky a takzvané bubliny.

                                              

                                                          Roy Lichtenstein

      Roy Lichtenstein sa narodil v new Yorku 1923. Prešiel klasickým maliarskym vzdelaním. Začínal abstrakciou, ale tá ho čoskoro začala nudiť.. Vzal si teda obal zo žuvačky s komiksovým seriálom a namaľoval veľký obraz. Hľadal kontakt s ľuďmi v konkrétnom svete, čerpal inšpiráciu v komiksových časopisoch. Námety svojich obrazov vyberal z rôznych akčných sekvencii komiksových príbehov, ktoré vo zväčšenej forme imitoval na plátno. Po  Warholovi bol najvplivnejší umelec pop-artu, ktorý zasiahol hlboko do subkultúry európskeho a amerického, miestami dokonca východoazijského všedného dňa. Na obrazoch prevládajú jasné tóny žltej, červenej a modrej. Sieťotlač imituje zrnenie novinového rastra. Nechýba humor a irónia. Lichtenstein  prinášal do umenia stereotypy, ale výsledok bol monumentálny. Pracoval metódou podobnou Duchampovi, ktorý sa tiež snažil včleniť predmety každodennej potreby do umeleckého prostredia.

       

      Skupina Modrá: " komiksový hrdina "

      postup: znázorni svojho hrdinu ako Roy Lichtenstein, čiže vyber si jeden obraz z komiksu alebo filmu, prekresli na väčší formát a doplň text vystihujúci dnešnú dobu. 

      Skupina červená: Komiks   „moje vysnívané prázdniny“

      postup: nakresli komiks na danú tému, kombinovanou technikou: pastelky , vodové farby, fixky, ... minimálne šesť obrázkov doplnených textami. 

      Skupina žltá:  Komiks – obrázkový príbeh   „môj deň, môj čas“

      postup: nakresli obrázkový príbeh svojho dňa. Obrázky komponuj (ukladaj) do kruhu okolo hodín,  podľa činnosti, ktoré v daný čas vykonávaš.  Do stredu obrazovej plochy (papiera) nakresli hodiny aj s číslami ( rodičia ti isto trochu pomôžu) a okolo kresli čo v danom čase robíš.                       Ráno sa zobudíš, ......

       

      POZRITE VIDEO          

       

       

     • Úloha na týždeň od 30.3. až 3.4.2020

     •  

      Giuseppe Arcimboldo,

      skladal z maľovaných kvetín, zvierat, ovocia a predmetov komponovaných do podoby ľudskej hlavy. Niektoré obrazy sú portréty osobností z kráľovského dvora a iné sú alegorické personifikácie. Vytvoril aj cykly Štyri ročné obdobia.                       

      Prvým médiom, ktoré narušilo v modernom umení iluzívnosť maľby, bola koláž. Po nej nasledovali materiálová montáž, objekt vo forme – ready made, ... .  

       Asambláž je priestorové intermédium vychádzajúce z princípu kubistickej koláže a materiálovej montáže. 

       

      Téma: portrét (asambláž)

       

      Predmety komponuj do podoby portrétu. Znázorni svoju tvár, teda vytvor autoportrét pomocou predmetov, ktoré sú v zadaní vo videu. 

      Postup: Pokús sa  poskladať z týchto predmetov portrét ( autoportrét ). Použi prírodný materiál zo záhrady: kamene, konáre, listy, šišky, ...  alebo predmety, ktoré doma nájdeš a sú vhodne pre tvoju tvorbu: hračky, ceruzky, štipce, príbor, špagát, mušle, ovocie a zeleninu… .  Komponuj portrét  z predmetov rôznych farieb a tvarov. Autoportrét môžeš vytvoriť aj v nadživotnej veľkosti (nezabúdaj na proporcie tváre). Použité predmety vráť na svoje miesto. Dielo pomenuj, odfoť a môžeš tvoriť opakovane.

       

      Ak ťa tato téma zaujala, pokus sa z predmetov znázorniť aj iné tváre, postavy alebo zvieratá.      

        

     • Úloha pre obidve pondelkové skupiny, štvrok 1 a 3 piatok 1 a 2

     •  

      téma: veľkonočné vajíčko

       

      postup:  nakresli na papier tvar vajíčka a ľubovoľnou technikou ho vyzdob a vyfarbi. Nakresliť môžeš aj viac návrhov.

       

      Tvar vajíčka skúste znázorniť ako priestorové teleso, spomeňte si na zobrazovanie gule a valca, ich tieňovanie. Uvedomiť si treba aj polohu vajíčka voči divákovi, teda horizont a polohu elipsy.