• Farba – ZAHRAJTE SA S FARBAMI

     • Farba je výrazový a vyjadrovací prostriedok. Farba v sebe obsahuje  farebný ton, sýtosť a svetlosť. 

      Farba ako taká je pre nás veľmi dôležitá. Farbou môžeme vyjadrovať svoje pocity, môžeme ňou zvýrazniť to, čo sa nám zdá dôležité, môžeme ňou skrášliť veci a mnoho iného. Bez farby by bolo všetko fádne, jednoliate, pochmúrne a nemalo by nás čo tešiť.

      Farba je naozaj veľmi krásna a uvedomím si to, vždy keď vidím na oblohe dúhu.

      Žltá, červená, modrá sú farby primárne teda základné.

      Zelená, fialová, oranžová sú farby sekundárne teda zložené a vzniknú zmiešaním základných farieb.

      Komplementárne farby sú farby stojace oproti sebe, farby ktoré sa navzájom zdôrazňujú. Čiže, keď položíme vedľa seba zelenú a červenú, zelená sa nám vidí svietivejšia a červená červenšia. Fialová (sekundárna) je komplementárnou (doplnkovou) farbou žltej a vzniká zmiešaním dvoch základných farieb: modrej a červenej. 

      Chromatické farby znamená farebné farby a achromatické farby sú biela, čierna a odtiene šedej.

      Farby môžeme rozdeliť aj podľa ich pôsobenia na teplé = červená, žltá, oranžová a studené = zelená, fialová, modrá.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: farba

      úloha: zahrajte sa s farbami,

      použite základné farby (žltá, červená, modrá) a čiernu a bielu.   Miešaním týchto farieb vytvorte abstraktný obraz.

      Abstraktné umenie, jedna z najdôležitejších tendencii moderného umenia 20. storočia pracujúca s abstraktnou (nekonkrétnou, nepredmetnou, nefigurálnou) formou. 

      Abstrakcia je spojená buď s racionálnym (premysleným) tvorivým procesom, ktorým tvorca analyzuje a syntetizuje určité myšlienkové javy a výsledkom je logicky premyslená kompozícia =  geometrická abstrakcia, neoplasticizmus, neokonštruktivizmus.

      Alebo s iracionálnym (nepremysleným, intuitívnym) procesom, pri ktorom je autor zbavený akejkoľvek rozumovej kontroly, výsledkom je obrazový chaos a formálna beztvárnosť. Iracionálny proces je spojený s expresívnym gestom, náhodou, improvizáciou, automatizmom = abstraktný expresionizmus, informel, drip-painting.

       

       

      druhá skupina oranžová

      spojením žltej a červenej skupiny vznikla nová skupina oranžová od škôlkárov až po štvrtákov

      téma: farba

      úloha: zahrajte sa s farbami,

      použite základné farby (žltá, červená, modrá) a čiernu a bielu.Miešaním týchto farieb vytvorte nekonkrétny - abstraktný farebný obraz.

       

      A NEZABUDNITE NA VIDEÁ