• Téma na dva týždne od 27.4. do 8.5.2020

     • Pretože táto téma je náročnejšia a čakajú nás dva sviatky 1. a 8. máj, zadávame ju na dva týždne, aby ste mali viac času na jej spracovanie. 

      Surrealizmus, fantázia, snívanie.

      Umelci sa inšpirujú prírodou, realitou, ktorá nás obklopuje. Svet je zložený z rôznych reálnych predmetov, farieb, tvarov, vôni, zvukov...  Surrealistický umelec sa snažil čerpať z bezhraničného prameňa fantázie a snovej predstavivosti. Obraz komponoval zo zdanlivo nesúvisiacich predmetov, ktoré deformoval do nereálneho tvaru.

      Aj naším východiskom bude fantázia, snívanie a deformácia predmetov.

       

      Surrealizmus 

      Surrealizmus je avantgardný umelecký smer z prvej pol. 20. storočia, ktorý sa usiluje oslobodiť myseľ, zdôrazňuje podvedomie. Jeho predstavitelia vytvárali prostredie pomocou náhody a psychického automatizmu rozličné snové, magické, absurdné, bizarné obrazy nadreality. Kombinovali snové a absurdné obrazy s rôznymi reálnymi predmetmi (Max Ernst, Salvador Dalí, Rene Margitte, Juan Miro, ...)   

      Termín surrealizmus prvýkrát použil otec francúzskej básnickej avantgardy Guillaume Apollinare, ktorý nazval svoju poetickú drámu Ňadrá Tirésiove surrealistickou drámou. Začiatky surrealizmu nadväzovali na dadaizmus, z ktorého prišlo mnoho umelcov, surrealizmus má však výrazne širší rozsah. Nie je len umelecký smer, ale univerzálnym svetonázorom, ktorého korene môžeme nájsť už v umeleckých dielach  Hieronyma Boscha, Giuseppe Arcimbolda a iných. Išlo o umelcov, ktorí využívali fantáziu.

      Salvador Dalí  sa narodil v roku 1904 vo Figueres v Španielsku. Stal sa jedným z najznámejších surrealistov. Dalího umenie nemožno oddeliť od jeho života. Skvele ovládal maliarske techniky a mal nevyčerpateľnú fantáziu. Poznačila ho tvorba Picassa, de Chirika, Maxa Ernsta, Miroa, Magritta, ale zároveň uplatňovanie akademickej techniky. Predmety každodennosti na obrazoch dostavajú neobvyklú formu, ako napríklad roztečené hodiny na obraze "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) Roztápajúci sa ciferník. Zmäknuté, vláčne či roztápajúce sa hodiny už nevyzerajú ako dobre známy racionálny predmet. Ručičky zvýrazňujú zalomenie číselníka.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: surrealistická izba

      úloha: nakreslite svoju izbu surrealistickým spôsobom. Niektoré predmety zdeformujte podľa vzoru roztečených hodín z obrazu "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) od Salvadora Dalího. 

       

      druhá skupina červená

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2

      téma: fantastický predmet

      úloha: nakreslite ľubovoľný predmet podľa vzoru roztečených hodín z obrazu "La persistencia de la memoria"  ( Stálosť pamäti 1931, olej na platne, 24x33 cm.) od Salvadora Dalího. 

       

      tretia skupina žltá

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: zvláštny sen

      úloha: nakreslite Váš najčudnejší sen, ktorý sa Vám sníval.

       

      NEZABUDNITE SI POZRIEŤ VIDEÁ,

      TAM JE TÉMA VYSVETLENÁ PODROBNEJŠIE

       

     • Téma na týždeň od 20. do 24. apríla 2020

     •                            Mozaika, bod, pixel

      Mozaika je plošná výzdobaornamentálna alebo figurálna, zostavená z drobných kociek, hranolčekov kamenných, neskôr sklenených alebo keramických, vkladaných do mäkkej malty.  

      Mozaika v cisárskom paláci (Konštantínopol, 5. stor.)

       

      Škvrna: byzantskí mozaikári sa vysporiadali s technikou drobných farebných bodov v podstate už tak, ako o mnoho neskôr impresionisti. Vyložili plochy kamienkami intenzívnych farieb, medzi ktorými došlo k vibrácii, podobnej svetielkovaniu impresionistických škvŕn.

      Bod: je základný vyjadrovací prostriedok, vo výtvarnej práci je bod najmenšou čiastočkou diela. Z bodov sa skladajú línie a plochy. Bod je najjednoduchší prvok (niektoré techniky z neho priamo vychádzajú, napr. francúzsky pointilizmus)

      Pixel: mriežka, sieť : formálna umelecká metóda členenia nejakej plochy alebo priestoru buď sieťou na seba kolmých horizontálnych, vertikálnych, resp. priečne diagonálnych línií, alebo rastrom väčších či menších bodov.

       

      Pointilizmus (neoimpresionizmus) vznikol koncom 19. storočia vo Francúzsku. Tento umelecký smer vychádzal z impresionizmu, niekedy je nazývaný neoimpresionizmom. Názov vznikol od francúzskeho slova point - bodka. Pointilizmus je maliarska metóda zameraná na pôsobenie farieb a procesu videnia a je založená na optických zákonitostiach. Opiera sa o výsledky analytického skúmania svetla, fyziológie videnia a objavov z psychológie. Objavy v oblasti optiky mali vplyv na generáciu mladých maliarov. Umelci sa snažili zachytiť atmosféru pomocou malých, vzdialených bodov základných farieb a vytvoriť dojem veľa rôznych farieb. Sietnica oka prijíma vnímaný obraz formou miniatúrnych rastrových bodov a tie sa skladajú v celok. Z blízka pôsobia obrazy detailnou zložitosťou, ale z diaľky harmonicky a jemnou farebnosťou. Na zachytenie prírody a jasu maliari používali čisté farby, biela bola nahradená šedou a čierna tmavo modrou alebo tmavo zelenou.

      Nový princíp užívania farieb bol  prepracovaný Georgom Seuratom a Paulom Signacom, ktorí pomocou malých bodiek vytvárali ilúziu väčšieho obrazu. Ostatní umelci, vrátane Camille Pissarra a Roy Lichtensteina, ich nasledovali.

       Georges Seurat - A Sunday on La Grande Jatte1884

       

      prvá skupina modrá                                                                                                            žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      úloha: PIXEL – bod – štvorček z farebného papiera 3x3cm

      postup: narezať farebné papiere na 3x3cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak, aby ste zaplnili celu plochu bez medzier. Ako tému sme zvolili oko. Môžete si pomôcť počítačom, nájdite si obrázok oka a zväčšite ho. Potom podľa neho prekreslite na pier a lepte. Nemusíte dodržať reálnu farebnosť predlohy.

       

      druhá skupina červená                                                                                                        žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      úloha:   POINTILIZMUS – jarná krajina

      postup: narezať farebné papiere na 2x2cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak aby ste zaplnili celu plochu bez medzier. Ako tému sme zvolili jarnú krajinu podľa vzoru francúzskych pointilistov. Pokúste sa použiť iba základne farby a miešajte ich tým, že ich ukladáte vedľa seba v rôznej hustote. Takto vytvoríte obraz krajiny z bodov. Je potrebne sa na obraz pozrieť z diaľky aby nastal efekt zmiešania farieb priamo vo vašom oku.

       

      tretia skupina žltá                                                                                                                   naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      úloha:     MOZAIKA - zvieratko

      postup: narezať farebné papiere na 3x3cm, nakresliť  linkou návrh a postupne lepiť farebné štvorčeky tak, aby ste zaplnili celu plochu. Necháte malé medzierky medzi štvorčekmi, aby výsledný obrázok pôsobil ako naozajstná mozaika. Ako tému sme zvolili zvieratko podľa vášho vlastného výberu.

       

      Usmernenie pre všetkých:

      ak nemáte farbený papier môžete zvoliť druhý postup a to, že si na papier narysujete štvorcovú sieť a budete ju vyfarbovať, ako keby ste lepili farebne štvorčeky. Môžete použiť akékoľvek farbičky, pastelky, vodovky, fixky,.....

       

      A NEZABUDNITE POZRIEŤ VIDEO

     • Úloha na dva týždne od 6.4. do 17.4.2020

     •  

      Milí žiaci, keďže budú veľkonočné prázdniny, Vašu domácu tvorbu sme rozložili na dva týždne. Veríme, že bude pre Vás zaujímavá a inšpiratívna.

       

                                                               Komiks

      Pomenovanie pôvodne vzniklo z anglického „comic strip“ - doslova: komický pás. 

      Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.   

      Filmy o Batmanovi, Spidermanovi či X-menoch majú svoj základ tiež v komikse. Batman, Spiderman,... sú teda  komiksoví hrdinovia. Najznámejšou postavou kresleného seriálu pre deti je známy Ferdo Mravec od autora Ondřeja Sekoru. Vytvoril veľmi známu figúrku Ferda Mravca (prvýkrát sa objavila v Lidových novinách v roku 1932 ako postavička v kreslených seriáloch pre dospelých), známy je aj chrobák Truhlík.  Sekorove príbehy spájajú zábavnosť s poučnosťou a mravným ponaučením. Komiks je dobrodružný príbeh.

      Komiks tvoria najčastejšie obrázky a takzvané bubliny.

                                              

                                                          Roy Lichtenstein

      Roy Lichtenstein sa narodil v new Yorku 1923. Prešiel klasickým maliarskym vzdelaním. Začínal abstrakciou, ale tá ho čoskoro začala nudiť.. Vzal si teda obal zo žuvačky s komiksovým seriálom a namaľoval veľký obraz. Hľadal kontakt s ľuďmi v konkrétnom svete, čerpal inšpiráciu v komiksových časopisoch. Námety svojich obrazov vyberal z rôznych akčných sekvencii komiksových príbehov, ktoré vo zväčšenej forme imitoval na plátno. Po  Warholovi bol najvplivnejší umelec pop-artu, ktorý zasiahol hlboko do subkultúry európskeho a amerického, miestami dokonca východoazijského všedného dňa. Na obrazoch prevládajú jasné tóny žltej, červenej a modrej. Sieťotlač imituje zrnenie novinového rastra. Nechýba humor a irónia. Lichtenstein  prinášal do umenia stereotypy, ale výsledok bol monumentálny. Pracoval metódou podobnou Duchampovi, ktorý sa tiež snažil včleniť predmety každodennej potreby do umeleckého prostredia.

       

      Skupina Modrá: " komiksový hrdina "

      postup: znázorni svojho hrdinu ako Roy Lichtenstein, čiže vyber si jeden obraz z komiksu alebo filmu, prekresli na väčší formát a doplň text vystihujúci dnešnú dobu. 

      Skupina červená: Komiks   „moje vysnívané prázdniny“

      postup: nakresli komiks na danú tému, kombinovanou technikou: pastelky , vodové farby, fixky, ... minimálne šesť obrázkov doplnených textami. 

      Skupina žltá:  Komiks – obrázkový príbeh   „môj deň, môj čas“

      postup: nakresli obrázkový príbeh svojho dňa. Obrázky komponuj (ukladaj) do kruhu okolo hodín,  podľa činnosti, ktoré v daný čas vykonávaš.  Do stredu obrazovej plochy (papiera) nakresli hodiny aj s číslami ( rodičia ti isto trochu pomôžu) a okolo kresli čo v danom čase robíš.                       Ráno sa zobudíš, ......

       

      POZRITE VIDEO