• Téma na dva týždne od 18. do 29. mája 2020

     • SOCHA - OBJEKT

      Keramika a modelovanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho ateliéru. V tomto období by sme v ateliéri tvorili veľkú spoločnú sochu z keramickej hliny. Hlinu nahradíme materiálom, ktorý doma nájdete a vytvoríme sochu ako objekt. 

      Súčasné sochárstvo sa odohráva na širokom poli pôsobnosti – mestskom či vidieckom, dočasnom či stálom, verejnom či súkromnom, v mierke monumentálnej alebo komornej. V praxi zahŕňa nespočetné individuality a jeho obsahová náplň je taká rôznorodá ako záujmy samých umelcov.

       

      Objekt je nové umelecké médium 20. storočia, ktoré ma viacero podôb.

       

      Objekt môže byť: 

      1. Privlastnením si prírodných, umelých alebo industriálnych produktov ready-made.  

       

       

      2. Vytvorený spájaním alebo hromadením rôznorodého odpadového materiálu objekt trouvé, asambláž, akumulácia, obraz pasca, ...

       

       

      3. najprv umelcom konceptuálne navrhnutý a následne s použitím nových materiálov  a technológii industriálne vyrobený konštruktivizmus, neokonštruktivizmus

      Objekt nezobrazuje realitu ako klasické média sochy (plastiky a skulptúry). Tak ako kubistická koláž sa vymedzila  proti klasickému maliarskemu formátu obrazu. Ready-mady Marcela Duchampa vpustil do sféry umenia kategóriu objektu – trojdimenzionálneho média, ktoré je postavené na iných princípoch, akým disponovalo vtedajšie tradičné sochárstvo.

      My budeme tvoriť objekt trouvé = nájdený predmet je umelecké médium vytvorené zo súboru rôznych nájdených predmetov.

      Kreativita vo výbere materiálu a techniky, so sebou prináša fenomén zahmlievania hraníc medzi jednotlivými umeleckými disciplínami. Používanie nájdeného objektu, „sochárske“ skladanie inštalácií a vplyv konceptuálneho uvažovania o tvorbe znamená, že povaha umeleckej produkcie sochárov je teda intermediálna, teda prepája viac ako dve média rôznych umeleckých druhov, foriem a žánrov, rôzne materiály a techniky do jedného umeleckého celku.

      Použijeme odpadový materiál ako napríklad obaly z rôznych veci – krabičky od čaju, papierové rolky od toaletného papiera, plastové fľaše, vrchnáky, obaly z kinder vajíčka, farby, lepidlo, ... . Predmety môžeme nafarbiť pred alebo až po pospájaní.

       

      Prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: abstraktný objekt

      úloha: spájaním, lepením z nájdených predmetov vytvorte farebný abstraktný objekt

       

      Druhá skupina červená 

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      téma: totem

      úloha: spájaním, lepením z nájdených predmetov vytvorte objekt v podobe totemu. Inšpirujeme sa indiánskou kultúrou a ich totemom. Totem je symbolom jednoty a totožnosti kmeňovej skupiny.

       

      Tretia skupina žltá

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: veselá príšerka

      úloha: vytvorte z nájdených predmetov sochu veselej príšerky ľubovoľnej veľkosti. Alebo ju vytvorte z lega.

       

      NEZABUDNITE NA VIDEO

      dozviete sa v nich všetko dôležité na túto tému.

     • Téma na týždeň od 11.5 do 15.5.2020

     • Zátišie 

      Zátišie zobrazuje zoskupenie predmetov.

      Zátišie sa objavuje už na nástenných maľbách v Pompejách a Herkulaneu, neskôr sa tiež objavovalo na mozaikách v starovekom Ríme. Ale až Caravaggio bol prvým maliarom, ktorému poslúžilo usporiadanie predmetov ako samostatný žáner. To viedlo k revolúcii v histórii umenia.

      V 16. storočí  maľovali zátišia napríklad Jan Brueghel starší, Giuseppe Arcimboldo a svoj vrchol zažilo v 17. storočí, v období barokového maliarstva, kedy sa stalo veľmi obľúbeným nielen v holandskom maliarstve, ale takmer v celej Európe. V 17. storočí zátišie prekypovalo kvetinami, ovocím, džbánikmi a košíkmi. Na začiatku sedemnásteho storočia doplňoval zátišie ešte malý hmyz a drobné živočíšstvo, ako napríklad chrobáky, motýle, slimáky a maličké jašteričky. Zobrazením týchto prvkov sa autor snažil poukázať na svoje dokonalé zvládnutie techniky a oklamať zrak.

      V 19. a 20. storočí sa maľba zátiší rozšírila do takmer všetkých maliarskych oblastí, no najznámejšie sú maľby zátiší od Paula Cézanna, a neskôr takých maliarov ako boli Delacroix, Coubert, Manet, Monet, Renoir, van Gogh, Picasso, Matisse, Braque, Dalí a ďalší. Mattise sa púšťa do experimentov, potlačil perspektívu a kladie vedľa seba farebné a dekoračné plochy. Hoci chýba perspektíva, sú pohyb a hĺbka dosiahnuté kontrastom farieb.  V modernom umení bolo zátišie skúšobným poľom pre nové výtvarné tendencie. Impresionizmus sa zaujímal o hru svetla na povrchu tvarov, symbolisti o dekoračnú účinnosť plochy, kubisti o analýzu tvaru a simultánne znázornenie viac pohľadov. 

      Až do súčasnosti je zátišie charakteristické veľkou rozmanitosťou štýlov a experimentmi.

       

      prvá skupina modrá

      žiaci od piateho ročníka vyššie, pondelok 1 a 2, štvrtok 1 a 3, piatok 1 a 2

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a  maľujte podľa neho.  Pokúste sa odpozorovať reálnu kompozíciu zátišia,  namaľujte ho štylizovane alebo realisticky, teda podľa vášho rozhodnutia. Môžete sa inšpirovať rôznym obdobím alebo štýlom. Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali. 

      Odporúčam maľovať temperovými farbami, ale ak nemáte doma tempery použite aj vodové farby alebo iné.

       

      druhá skupina červená  

      žiaci druháci, tretiaci a štvrtáci, utorok 1 a 2, streda 2 

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: odpozorujte reálnu kompozíciu zátišia,  pokúste sa ho namaľovať ako impresionista Eduard Manet, alebo ako Vincent van Gogh namaľoval svoje slávne slnečnice. Zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a  maľujte podľa neho.  Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali.

      Odporúčam maľovať temperovými farbami, ale ak nemáte doma tempery použite aj vodové farby alebo iné.

       

      tretia skupina žltá   

      naši najmenší, škôlkari a prváci, streda 1, štvrtok 2

      téma: Zátišie s kvetmi

      úloha: namaľujte zátišie s kvetmi. Skúste postaviť zátišie s kvetmi, poproste rodičov aby vám pomohli. Zoberte vázu alebo veľký pohár a vložte kvety. Zátišie si postavte tak, aby ste naňho dobre videli a pokúste sa maľovať podľa neho.

       

      Ak nemáte kvety skúste sa pozrieť von cez okno, či tam vidno rozkvitnutý strom, ktorý by ste namaľovali. 

       

      NEZABUDNITE !!!

      POZRITE SI VIDEÁ